Bạn đang truy cập: Trang ch?

Email In PDF.

Lc ng??i ???c ghp t?ng v? nh th khng d?n d?p, ph?i b?i khi c m?t h? v b?i, n?m c th? lm pht sinh nh?ng b?nh nhi?m trng

Tr??c nh?ng thnh t?u y h?c hi?n nay, nhi?u ng??i sau ghp t?ng ? c ???c ??i s?ng ko di ?ng k?, tuy nhin c?n ph?i d? phng cc bi?n ch?ng. Ty b?nh, ty ?i?u ki?n ?i?u tr? v n? l?c c nhn m s?c kh?e c?a ng??i sau ghp t?ng c th? ph?c h?i ch?m hay nhanh. Nh?ng l?u sau ?y s? r?t h?u ch cho ng??i ???c ghp t?ng v thn nhn c?a h?.

?nh ng??i b?nh ghp sau ghp t?ng

Lm s?ch khng gian s?ng

Khi r?i trung tm ghp t?ng, v h? mi?n d?ch c?a b?n ? y?u h?n bnh th??ng nn c?n nh? ng??i d?n d?p ngi nh c?a b?n sao cho b?o ??m v? sinh ?? trnh pht sinh nh?ng b?nh nhi?m trng. C? th?: Gi?t s?ch v ph?i n?ng t?t c? cc lo?i ch?n, mn, th?m...; ch r?a n?n nh, lau qut b?i ho?c r?a s?ch t??ng, c?a, cc v?t d?ng trong nh; lm s?ch my ?i?u ha v thay cc mi?ng l??i l?c b?i; tm cch ng?n b?i (nh? ?ng c?a knh ho?c lm l??i ng?n b?i) n?u mi tr??ng xung quanh nhi?u b?i b?m.

Ngoi ra, nn d?i cc ch?u hoa t??i ho?c bnh hoa kh ra kh?i phng ?. Lc ng??i ???c ghp t?ng v? th khng d?n d?p, ph?i b?i khi c m?t h? v b?i, n?m c th? lm pht sinh nh?ng b?nh nhi?m trng (gi?ng nh? khi trong nh c ng??i b? hen suy?n).

V? sinh c nhn

Nh?ng thao tc v? sinh c nhn tuy ??n gi?n nh?ng c th? gip ch r?t nhi?u cho ng??i sau ghp t?ng ?? trnh cc b?nh nhi?m trng. C? th? l r?a tay m?i khi t? bn ngoi v? nh; r?a tay sau khi ?i v? sinh, ti?p xc v?i th v?t ho?c lm vi?c nh, tr??c khi ?n ho?c tr??c khi chu?n b? th?c ?n; v? sinh thn th?, r?ng mi?ng. Ngoi vi?c gi? v? sinh c nhn, r?t c?n thi?t l?u t?i khch. C th? ghi m?t b?ng ch? nh? ? c?a ?? nh?c khch ??n nh bi?t trong gia ?nh ?ang c ng??i v?a ???c ghp t?ng. T?t nh?t l h?n ch? khng ti?p xc qu nhi?u khch, nh?t l nh?ng khch ?ang b? b?nh.

Gi? c? th? kh?e m?nh

Sau ghp t?ng, ng??i b?nh c?n ngh? ng?i ??y ??, khng th?c khuya hay lm vi?c qu s?c; ?n u?ng ??y ?? ch?t dinh d??ng, nh?t l ch?t ??m, cc vitamin v mu?i khong. ?n nhi?u rau qu? s? r?t t?t. Vi?c ?i b? ho?c ch?y b? ch?m l m?t hnh th?c th? d?c t?t cho nhi?u ng??i. Ngoi ra, c?ng nn h?i bc s? ?i?u tr? ?? bi?t khi no c th? v?n ??ng v v?i l??ng bao nhiu th v?a s?c. U?ng thu?c ?ng, ??, ??u theo c?n d?n c?a th?y thu?c v ?y l v?n ?? r?t quan tr?ng. Th?c hi?n khm ??nh k? ?ng l?ch h?n ho?c khi c tri?u ch?ng g b?t th??ng.

Sinh ho?t tnh d?c

Ty b?nh l v tnh tr?ng s?c kh?e m ng??i sau ghp t?ng c th? sinh ho?t tnh d?c bnh th??ng hay khng. ??i v?i b?nh nhn ghp th?n, sau 3 thng c th? quan h? tnh d?c ???c n?u di?n bi?n t?t. C? nam v n? c th? c con sau 1 -2 n?m. Nhi?u ng??i s?c kh?e cho php nh?ng do tm l lo u, bu?n r?u v? ch?ng b?nh c?a mnh m ?nh h??ng t nhi?u ??n chuy?n sinh ho?t v? ch?ng. Ni chung, vi?c gi? m?t thi ?? s?ng l?c quan, tch c?c s? gip c?i thi?n t?t s?c kh?e tnh d?c.


XVDomino (nld.com.vn)Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209