Bạn đang truy cập: Trang ch? Th?y thu?c c?a b?n T? v?n ch?a b?nh

T? v?n ch?a b?nh

alt

T?ng ti?t m? hi v cch ?i?u tr? b?ng m? n?i soi

C?n b?nh ny khi?n m? hi ra nhi?u ? bn tay, h? nch v bn chn. ?a ph?n b?nh nhn than phi?n r?ng h? g?p r?c r?i trong khi lm vi?c v giao ti?p, v d? nh? khi b?t tay, c?m bt, ?nh my v n?m tay ng??i yu. Tuy nhin, c?n b?nh ny c th? ch?a kh?i nh? m? n?i soi ng?c c?t h?ch giao c?m.

R?t nhi?u ch?c n?ng c?a c? th? ???c ki?m sot b?ng h? th?ng th?n kinh giao c?m v ph giao c?m. Chng c vai tr c?nh tranh v ??i l?p ??i v?i nhi?u ch?c n?ng c?a c? th? nh? nh?p tim, bi ti?t m? hi. Tuy ch?a bi?t r nguyn nhn gy t?ng ti?t m? hi nh?ng cc bc s? bi?t r?ng n ch?u s? ki?m sot c?a h? th?n kinh giao c?m. Ngoi ra, cc y?u t? nh? stress, c?m xc, vi?c luy?n t?p... c?ng gp ph?n lm t?ng ti?t m? hi. ? nh?ng ng??i b? b?nh n?ng, tri?u ch?ng ny c th? xu?t hi?n m?t cch t? nhin, khng c?n y?u t? kch thch. Kho?ng 1% dn s? M? b? ch?ng t?ng ti?t m? hi.

T?t c? cc ph??ng php ?i?u tr? khng ph?i ngo?i khoa ??u ch? l t?m th?i. Trong khi ?,m? n?i soi ng?c c?t h?ch giao c?m (ETS)??n gi?n m l?i ??t hi?u qu? cao, lm ng?ng s? ra m? hi qu m?c ? tay, v ?i khi c?ng gip gi?m m?t ph?n s? ra m? hi nhi?u ? chn v h? nch.

M?t ?ng n?i soi v cc d?ng c? nh? xu ???c ??a vo l?ng ng?c qua nh?ng l? c kch th??c b?ng ??u s?i r?m. Thng qua nh?ng chi?c l? g?n pha d??i nch, bc s? s? c?t b? dy th?n kinh kch ho?t vi?c ti?t m? hi.

M? n?i soi c ?u th? h?n h?n so v?i ph??ng php m? phanh c? ?i?n. Cc ca m? phanh th??ng ko di h?n v gy t?n th??ng nhi?u h?n (bc s? ph?i m? m?t ???ng l?n ? ng?c, c?t c?, tch x??ng s??n ?? ti?p c?n dy th?n kinh giao c?m). Ph?n l?n b?nh nhn ph?u thu?t ETS ???c ra vi?n trong cng ngy ho?c ngy hm sau v c th? b?t ??u cc ho?t ??ng c?a mnh g?n nh? ngay l?p t?c.

B?n quan tm ??n ph??ng php ?i?u tr? ny xin lin h?

TS. Ph?m H?u L? Khm v t? v?n

ho?c g?i ?i?n :0913572381

   
lk 1

18 L?i khuyn cho b?nh nhn Suy t?nh m?ch

V?n ??ng b?p chn cng v?i mang v? y khoa l hai ph??ng php quy?t ??nh s? thnh cng c?a ?i?u tr? suy t?nh m?ch. Khi b?p chn v?n ??ng s? n? ra t?ng ??t theo nh?p b??c c?a chn v p vo t?nh m?ch t?o ra m?t nht b?m mu v? tim. C?n hi?u r v?n ??ng nh? th? no l c l?i nh?t cho t?nh m?ch.

1. ?n ?? ch?t x?, trnh b? to bn

??m b?o kh?u ph?n ?n h?ng ngy c ?? ch?t x? nh? tri cy, rau qu? t??i, ng? c?c, rau c?, ?? trnh b? to bn.

2. ??m b?o nhu c?u 2 lt n??c m?i ngy

Nhu c?u n??c m?i ngy cho c? th? m?t ng??i l?n l 2 lt n??c (bao g?m: n??c u?ng v c? nh?ng th?c ?n ho?c th?c u?ng c n??c), ??c bi?t khi th?i ti?t nng.

3. Nn mang giy ?? m?m, gt th?p. Khng nn mang giy cao gt

Nn b??c ?i t? nhin b?ng c? bn chn.

4. Khng nn m?c qu?n o qu ch?t (b st qu)

Khng nn m?c nh?ng lo?i qu?n o ch?t, ??c bi?t l b st ? vng ch?u v hng. Qu?n o b ch?t lm c?n tr? mu l?u thng.

5. Nn v?n ??ng nhi?u, ?i b? hng ngy

?i c?u thang b? thay v dng thang my.
C nhi?u c? h?i ?? t?p t?nh m?ch: ? cao ?c v?n phng, ? cc trung tm mua s?m, ? chung c? Nn dng thang b? v s?c kh?e t?nh m?ch c?a b?n.

6. Ng?i ?ng t? th?, trnh ? p ln m?t d??i ?i

Khng ng?i ?ong ??a chn, nn ng?i t? th? ch?c ch?n: chn ch?m ??t, ?? m?t d??i ?i v?a ch?m gh? ho?c h?ng trn m?t gh?, sao cho m?t gh? khng t? ln m?t d??i ?i v s? lm c?n tr? l?u thng mu t?nh m?ch ch?y d?c m?t sau ?i.

7. N?u cng vi?c c?a b?n bu?c ph?i ??ng lin t?c th nn thay ??i t? th? th??ng xuyn

B?n c th? ch?y t?i ch? m v?n lm vi?c ???c, n s? gip lm gi?m t?i ln h? th?ng t?nh m?ch c?a b?n.

8. Trnh khing vc n?ng

Xch n?ng (v d? nh? ?i ch?, mua s?m) s? lm cho mu d?n xu?ng chn nhi?u h?n v lm cho t?nh m?ch cng b? qu t?i. C? g?ng trnh xch n?ng, hy ?? t?t c? ln xe ??y.

9. Nn xoay trn bn chn trn gt chn

Xoay t? tri qua ph?i, v ng??c l?i.

10. Nn nhn gt khi ph?i ng?i lu. L?p l?i nhi?u l?n

T?p nhn gt ??ng cng lc c? hai bn chn ln ??u cc ngn chn, l?p l?i nhi?u l?n.

11. Ho?c nh?p chn khi ph?i ng?i lu. L?p l?i nhi?u l?n

Nh?c m?i bn chn ln xu?ng gi?ng nh? ??ng tc nh?p chn. C? g?ng nng bn chn ln t?i ?a cho ??n khi khng th? nh?c ln ???c n?a. L?p l?i nhi?u l?n.

12. Ho?c ? chn co du?i hai chn xen k? khi ng?i lu

Co v du?i nh? hai chn xen k? nhau (? chn tr??c sau xen k?), k?t h?p nhn gt (lc co chn l?i) v nh?c bn chn (lc du?i chn ra).

13. Nn t?p nh?ng mn th? thao c ??ng tc nh?p nhng v nh? nhng

V d? nh?: ?i b?, ch?y b?, khiu v?, b?i l?i, ??p xe,

14. Khng nn ch?i nh?ng mn th? thao c? ??ng nhanh, m?nh v chuy?n 
h??ng ??t ng?t gy ch?n ??ng ln h? t?nh m?ch chn

Cc mn th? thao n?ng (c? t?, t?p th? hnh, ch?y t?c ??, nh?y cao, nh?y xa, ), cc mn c ??i ??u c?ng th?ng (tennis, c?u lng, ), nh?ng mn ch?i v?i bng (bng ?, bng r?, bng chuy?n, ).

15. K chn cao khi ng?

Th? dn ngh? ng?i v ng?: nn k chn cao h?n tim kho?ng 15 cm.

16. Sau khi t?m xong nn x?i chn l?i b?ng n??c l?nh

N??c l?nh s? lm co th?t t?nh m?ch, gip cho s? v?n chuy?n mu h?i l?u v? tim d? dng h?n.
Trnh t?m n??c nng.

17. Sau khi t?m h?i, t?m b?n nn x?i chn l?i b?ng n??c l?nh

T?m h?i v ng?i ngm mnh trong n??c nng (Jacuzzi) c?ng ???c, nh?ng sau ? b?n ph?i nh? x?i chn l?i b?ng n??c l?nh v n?m gc chn cao.

18. Khng nn ph?i n?ng nhi?u, n?ng nng c h?i cho t?nh m?ch c?a b?n

Chng ta th??ng thch t?m n?ng. Nh?ng n?ng nng c h?i cho t?nh m?ch c?a b?n. B?n nn ch?n n?i c bng mt, v n?u c ?i?u ki?n b?n nn ?i d?o trn b? bi?n b?ng cch l?i chn tr?n trong n??c bi?n l?nh.

   
ab

KHM T? V?N B?NH SUY T?NH M?CH


Nh?m nng cao khm v ?i?u tr? b?nh suy gin T?nh M?ch nng chi d??i cho nhn dn trong c?ng ??ng, Khoa Ph?u thu?t Tim m?ch v l?ng ng?c B?nh vi?n HN Vi?t ??c tri?n khai khm v t? v?n cho ng??i m?c b?nh " Suy gin t?nh m?ch nng chi d??i"KHOA PT TIM M?CH V L?NG NG?C B?NH VI?N HN VI?T ??C
PHNG KHM 127 T?NG 1 NH C2 KHU KHM B?NH

?i?n tho?i phng khm: 04.38253531 nhnh 392
?i?n tho?i t? v?n: 0916393842 - 0988558245
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Bc s? s? l?a ch?n ph??ng php no, ty thu?c vo tnh tr?ng lm sng c?a b?nh: ?? l?n c?a t?nh m?ch b? dn, c bi?n ch?ng khng, nguy c? c?a t?nh m?ch dn

?i?m chung c?a cc ph??ng php xm l?n l nh?m lo?i b? v?nh vi?n cc t?nh m?ch dn n?i d??i da (cc t?nh m?ch nng), hon ton khng can thi?p vo h? t?nh m?ch su. M?c ?ch l ?? th?m m?, ?? ?i?u tr? ho?c phng ng?a nh?ng bi?n ch?ng c th? x?y ra (nh? kh? n?ng hnh thnh huy?t kh?i cao ??i v?i cc t?nh m?ch ngo?n nghoo g?p khc qu nhi?u).

C?ng c?n nh?c l?i l h? t?nh m?ch nng ch? c tc d?ng thu gom d?ch v cc ch?t th?i chuy?n ha ?? ??a vo t?nh m?ch su. T? ?, t?nh m?ch su s? v?n chuy?n mu v? tim, sau khi ? qua th?n v gan ?? l?c ch?t d?, sau ? ??a ln ph?i ?? ??i l?y -xy. Nh? v?y, sau khi lo?i b? t?nh m?ch nng, cc ch?t d?ch d? s? ???c thu gom b?ng cc t?nh m?ch cn l?i ho?c tn sinh cc m?ch mu, ho?c b?ng h? th?ng b?ch huy?t t?i ch?.

B?N LASER QUA DA

L dng n?ng l??ng laser b?n qua da ?? ??t nh?ng m?ch mu nh? li ti n?i ln b? m?t da (t?nh m?ch m?ng nh?n). S?c nng laser s? lm m?ch mu teo l?i v t?c v?nh vi?n. M?ch mu ch?t s? ?n d??i da.

Ph??ng php ny ch? p d?ng cho cc t?nh m?ch m?ng nh?n (cc s?i gn ?? li ti n?i d??i da) m khng dng cho cc t?nh m?ch l?n h?n.

CHCH X?

L dng m?t lo?i th t?o b?t ??c bi?t tim vo t?nh m?ch dn ?? lm ?ng kh t?nh m?ch l?i. Lo?i thu?c ny khi ti?p xc v?i mu trong t?nh m?ch s? nhanh chng ?ng l?i, lm t?c v?nh vi?n m?ch mu ny (gi?ng nh? ?? xi m?ng). Qua th?i gian, ?o?n t?nh m?ch ch?t s? teo l?i v ?n d??i da.

Ty theo ?? l?n t?nh m?ch m dng n?ng ?? thu?c khc nhau. T?nh m?ch cng l?n th ?? ??m ??c cng cao. T?nh m?ch nh? qu th khng chch x? ???c, ph?i ??t laser qua da.

PH?U THU?T T??C T?NH M?CH

T??c t?nh m?ch c th? dng d?ng c? ho?c khng. Nguyn t?c l r?ch da hai ??u t?nh m?ch c?n l?y b?, sau khi c?m mu, rt b? t?nh m?ch dn. Ph??ng php ny khng ?? l?i t?nh m?ch d??i da nh? ph??ng php khc, do ? khng th?y m?t ???ng xanh ?n d??i da sau khi lm th? thu?t.

R?CH T?NH M?CH L?Y C?C MU ?NG

Khi t?nh m?ch b? t?c gy ph chn bn d??i ch? t?c. Ty theo tnh tr?ng lm sng, bc s? s? quy?t ??nh th?i ?i?m thch h?p ?? r?ch l?y ?i c?c mu ?ng, nh?m gi?i p cho m?ch mu, t?o s? l?u thng tr? l?i bnh th??ng. N?u ?i?u tr? n?i khoa lm tan m?ch mu ???c th c th? khng c?n ph?i lm th? thu?t ny.

??T N?I M?CH B?NG LASER HO?C SNG RADIO (RFA)

?y l k? thu?t hi?n ??i nh?t hi?n nay. Tuy nhin, c?ng gi?ng nh? ph??ng php ph?u thu?t t??c t?nh m?ch, m?c ?ch c?a ph??ng php ny l lo?i b? v?nh vi?n cc t?nh m?ch nng b? dn v l?n, cn t??ng ??i th?ng. N?u ? ngo?n nghoo v g?p khc nhi?u, khng lm ???c ph??ng php ny v khng th? lu?n dy trong lng m?ch ???c.

K? thu?t c? b?n l lu?n m?t s?i dy kim lo?i th?t m?nh vo trong t?nh m?ch (c camera ho?c khng), t? d??i ln, ??n v? tr c?n thi?t, sau ? b?m nt kh?i ??ng trong vi giy, s?c nng c?a laser ho?c RF s? lm teo ??u trn c?a m?ch mu, lm t?c ???ng v? v ch?t m?ch mu v?nh vi?n. Qua th?i gian, m?ch mu s? kh ?i, ?? l?i m?t ???ng gn xanh ?en d??i da.

   
Figure 1 : Anatomie de la carotide

H?p ??ng m?ch c?nh l g ?

??ng m?ch c?nh n?m ? c? (hnh 1). v ?i vo no b? ?? cung c?p oxy c?n thi?t ?? ho?t ??ng .N c ???ng knh trung bnh 4 mm. ??ng m?ch ny c th? b? ch?n b?i s? x? v?a (ch?t bo) trong thnh c?a ??ng m?ch gy h?p (gi?m kch th??c) (Hnh 2).

Hnh 1: C?u t?o c?a ??ng m?ch c?nh

Hnh 2: h?p ??ng m?ch c?nh

??t qu? thi?u mu c?c b? l g?

??t qu? thi?u mu c?c b? (??t qu?) l k?t qu? c?a tnh tr?ng thi?u oxy trong m?t ph?n c?a no. N c th? do t? nhi?u nguyn nhn, k?t qu? c?a m?t huy?t kh?i (t?c) c?a ??ng m?ch c?nh trong ho?c t?c m?ch (di c? c?a m?t c?c mu ?ng ho?c m?nh x? v?a) t? h?p ??ng m?ch c?nh . Trong c? hai tr??ng h?p, m?t ph?n c?a no ???c t t??i mu. S? c t?n h?i th?n kinh (li?t) t nhi?u t??ng ?ng v?i vng no b? thi?u mu. S? thi?u mu c th? ?nh h??ng ??n ton b? bn c?a c? th? (li?t n?a ng??i) ho?c m?t ph?n (chi trn v chi d??i) c? th? v ?i khi k?t h?p v?i li?t m?t v / ho?c r?i lo?n ngn ng?. S? t?n h?i th?n kinh l ? pha ??i di?n v?i t?n th??ng ??ng m?ch (t?n th??ng pha bn ph?i c?a c? th? trong m?t h?p ??ng m?ch c?nh tri v ng??c l?i).

??t qu? c th? thong qua (thi?u mu c?c b? thong qua) n?u s? h?i ph?c trong vng vi gi?. N?u can thi?p ?i?u tr? s?m . Ph?c h?i sau ? ???c th?c hi?n trong m?t h?n hay t hon thnh trong vi tu?n. ?i khi ?? l?i nh?ng di ch?ng ?ng k? v lu di.

Trong m?t s? tr??ng h?p, ?nh h??ng ??n kh? n?ng t?m nhn t?c ??ng m?ch vng m?c trung tm, d?n ??n m?t th? l?c t?m th?i ho?c v?nh vi?n. Trong tr??ng h?p ny m?t b? ?nh h??ng l cng bn v?i t?n th??ng ??ng m?ch c?nh.

T?i Php, t? l? ??t qu? hng n?m (s? tr??ng h?p m?i m?i n?m) l 2/1000 dn (m?i l?a tu?i) v?i 15 ??n 20% t? vong trong thng ??u tin v 75% s?ng st b?nh nhn ?? l?i di ch?ng. T? l? (t?n s? c?a b?nh trong dn s?) l 5 / 1.000 dn (m?i l?a tu?i). Tu?i trung bnh c?a kh?i pht ??t qu? l 71 tu?i ??i v?i nam v 76 tu?i ??i v?i n? v 25% n?n nhn b? ??t qu? l d??i 65. Nh?ng ??t qu?, 25% c lin quan ??n t?n th??ng x? v?a ??ng m?ch c?nh.

ki?m tra chnh ?? pht hi?n h?p ??ng m?ch c?nh l g?

Siu m Doppler l m?t ki?m tra ??n gi?n v khng gy ?au ??n m ?nh gi m?c ?? nghim tr?ng c?a h?p ??ng m?ch c?nh.?nh gi ny s? ???c s? d?ng ?? ?o l??ng m?c ?? nghim tr?ng c?a h?p b?ng cch ?nh gi t? l? thu h?p c?a ??ng m?ch.?i?u ny l r?t quan tr?ng b?i v n s? xc ??nh qu trnh hnh ??ng vis--vis h?p.N?u h?p l l?n h?n 60%, m?t Angio-CT th??ng xuyn h?n ho?c MR ch?p ??ng m?ch s? ???c yu c?u ?? phn tch chnh xc h?n c?a h?p ??ng m?ch c?nh.Cc Angio-CT ho?c MR ch?p ??ng m?ch s? xc ??nh m?c ?? h?p ??ng m?ch c?nh, phn tch no cho cc ??ng m?ch khc v nhu m no ?? ?nh gi nh?ng h?u qu? c?a h?p c?a m?ch mu no.

Cc ph??ng php ?i?u tr? chnh l g? Nh?ng r?i ro c?a cc ph??ng php ?i?u tr? l g?

Cc l?a ch?n ?i?u tr? ph? thu?c vo hai tiu ch chnh: ?nh gi m?c ?? h?p t? l? ph?n tr?m v c tri?u ch?ng ho?c khng ph?i l h?p. Cc ch? ??nh ?i?u tr? c?ng ph? thu?c vo hnh thi c?a m?ng bm x? v?a ??ng m?ch c?ng nh? cc tiu ch chung chung cho b?t k? ph?u thu?t (tu?i, b?nh tim, h h?p vv ...). Cc l?a ch?n ?i?u tr? s? ???c v?i cc bc s? ph?u thu?t m?ch mu trong m?t quy?t ??nh v? l?a ch?n ?i?u tr? thng tin khc nhau.

?i?u tr? n?i khoa:

Cho h?p ??ng m?ch c?nh, ?i?u tr? n?i khoa k?t h?p ki?m sot cc y?u t? nguy c? tim m?ch v ?i?u tr? khng ti?u c?u v statin (lm gi?m cholesterol trong mu). Theo di ?i?u tr? ???c th?c hi?n b?ng siu m duplex ho?c n?a n?m m?t l?n ty thu?c vo m?c ?? nghim tr?ng c?a h?p. N?u h?p l v?a ph?i, ?i?u tr? n?i khoa l ?? ??n gim st th??ng xuyn.

?i?u tr? ph?u thu?t:

N?u h?p ??ng m?ch c?nh n?ng, ?i?u tr? tiu chu?n l ph?u thu?t v?i th?c hi?n Bc n?i m?c c?nh (lo?i b? cc m?ng bm). Quy trnh ny c th? ???c th?c hi?n d??i gy m ton thn ho?c khu v?c (gy t c?).Cc bc s? ph?u thu?t, sau khi m?t v?t r?ch d?c ? c?, s? m? ??ng m?ch c?nh ?? lo?i b? cc m?ng bm (Hnh 3-4) v sau ? ho?c ?ng ??ng m?ch tr?c ti?p (eversion khu tr?c ti?p) (Hnh 5-6) ???c khu v (m?i gi? c? th?) (hnh 7) ?? m? r?ng ??ng m?ch. Trong m?t s? tr??ng h?p, n c th? l c?n thi?t ?? thay th? cho ph?u thu?t b?c c?u ??ng m?ch (hnh 8). Th?i gian c?a s? can thi?p l trn trung bnh 1-2 gi?. ?? b?o v? no, k? thu?t khc nhau ???c s? d?ng trong qu trnh ph?u thu?t. Gim st tc bi c th? ???c th?c hi?n trong m?t d?ch v? gim st trong 24 gi?. Th?i gian l?u tr c?a thay ??i ty theo trung tm c?a dy phng ph?u thu?t tr??c nh n??c v sau khi m?. N l trung bnh 4-6 ngy.

Hnh 3: M? ??ng m?ch c?nh

Hnh 4: endarterectomy (lo?i b? cc m?ng bm)

Hnh 5: khu tr?c ti?p

Hnh 6 a, b v c: eversion endarterectomy (??ng m?ch c?nh ???c quay tr? l?i nh? m?t chi?c v? ?? lo?i b? cc t?m)

Hnh 6a

Hnh 6b

Hnh 6c

Hnh 7: V c?nh

Hnh 8: b?t c?u b?ng ??ng m?ch nhn t?o.

Bi?n ch?ng r?t hi?m v ? gi?m ?ng k? nh? cc bi?n php phng ng?a tr??c v trong qu trnh ho?t ??ng. Quan tr?ng nh?t l cc bi?n ch?ng tim m?ch v th?n kinh, bao g?m c? nguy c? ??t qu?, thong qua ho?c v?nh vi?n. T? l? bi?n ch?ng ny ???c ??c tnh ? m?c 2% cho h?p ??ng m?ch c?nh ng??i ch?a bao gi? ??a ra b?t k? tri?u ch?ng (h?p khng c tri?u ch?ng) v 4% ??i v?i nh?ng ng??i ? ???c (b? h?p c tri?u ch?ng). Cc bi?n ch?ng khc theo th? t? t?n s?: cc v?t b?m tm v thnh tch c?a cc dy th?n kinh ngo?i vi trong khi ph?u thu?t. Cc bi?n ch?ng c th? d?n ??n kh kh?n trong vi?c ni ho?c nu?t m?t vi ngy. H? l r?t hi?m v th??ng bi?n m?t trong vng vi ngy ho?c vi tu?n

Nong ??ng m?ch c?nh

Nong ??ng m?ch c?nh endoluminal (?i qua bn trong c?a ??ng m?ch) l???ng vo t? ??ng m?ch ?i ? vng hng, v?i s? ra ??i c?a m?t nong bng k?t h?p v?i m?t ?ng ?? ??ng m?ch (hnh 9).K? thu?t ny, theo cc khuy?n ngh? m?i nh?t c?a C? quan cao cho y t? (HAS) ch? p d?ng cho m?t s? b?nh nhn.

Hnh 9a, b v c: c?nh nong m?ch vnh

Hnh 9a

Hnh 9b

Hnh 9c

   

h?i ch?ng Marfan

H?i ch?ng Marfan v ?i?u tr?

Ngo?i khoa:

?i?u tr? h?i ch?ng Marfan b?ng cch dn g?c ??ng m?ch ch? d?n t?i bc tch ho?c/v h? van ??ng m?ch ch? th??ng x?y ra ??u tin ? xoang Valsalva.

?i?u tr? h?i ch?ng Marfan b?ng cch dn g?c ??ng m?ch ch?

Cc cng trnh nghin c?u rt ra s? th?ng nh?t ki?n r?ng ?i?u tr? ngo?i khoa c?p c?u phnh g?c ??ng m?ch ch? s?m c d? h?u t?t h?n l can thi?p tr? v ?? ngh? ?i?u tr? d? phng khi ???ng knh xoang Valsalva l?n h?n 5.5cm ? ng??i l?n v l?n h?n 5.0 cm ? tr? em. Nh?ng y?u t? khc nh? l t? l? pht tri?n c?a ???ng knh ??ng m?ch ch? v ti?n s? gia ?nh c bc tch ?M ch? c th? ???c xem la y?u t? quan tr?ng, ?nh gi ?? c?ng ??ng m?ch ch? th c gi tr? tin l??ng

N?i khoa:

Blockernn dng ? b?t k? b?nh nhn no c dn ??ng m?ch ch? ? b?t k? tu?i no , nh?ng ?i?u tr? d? phng c th? hi?u qu? h?n khi ?K ?M ch?<40mm

Nguy c? bc tch g?m: ?K ?M ch? >50mm, dn ra xa h?n xoang Valsalva, m?c ?? dn nhanh (> 5% m?i n?m, hay 2mm/n?m ? ng??i l?n), v ti?n s? gia ?nh c bc tch ?M ch?.

B?nh nhn Marfan ? b?t k? tu?i no nn ???c ?nh gi t nh?t m?i n?m v? khm lm sng, b?nh s? v siu m tim thnh ng?c. ? tr? nh?, nn siu m tim m?i 6 ??n 12 thng, t?n su?t d?a vo ?K ??ng m?ch ch? ( theo di?n tch b? m?t c? th?) v m?c ?? t?ng .

B?nh nhn m?ch?i ch?ng Marfan nn ???c g?i ph?u thu?t g?c ??ng m?ch ch? d? phng khi ???ng knh xoang Valsalva l?n h?n 5.5 cm ? ng??i l?n v l?n h?n 5.0 cm ? tr? em.

B?nh nhn Marfan c thai th nguy c? bc tch ??ng m?ch ch? gia t?ng n?u ?K ??ng m?ch ch? qu 4 cm. Nh?ng tr??ng h?p ny ph?i ki?m tra tim m?ch th??ng xuyn trong su?t lc mang thai v khi sinh n?. C 2 v?n ?? khi c thai l nguy c? bi?n ch?ng tim m?ch cho m? va nguy c? 50% truy?nh?i ch?ng Marfan cho con .

Ho?t ??ng th? l?c nh? ??n v?a c th? ch?p nh?n ? h?ich?ng Marfan. Cc mn th? thao c th? gy ra ch?n ??ng cho c? th? th khuyn nn trnh xa ( nh? mn bng d?u d?c, l?n , c?i ng?a) do nguy c? tim m?ch v c th? lm n?ng thm di l?ch t?y tinh th?. Cc b?nh nhn c ph?u thu?t g?c ??ng m?ch ch? ho?c thay van ??ng m?ch ch?, ho?c c? hai th nn h?n ch? nghim ng?t h?n, ??c bi?t n?u ?ang s? d?ng thu?c khng ?ng. L?n c thi?t b? th? nn trnh v c nguy c? lm kh?i pht trn kh mng ph?i.

   

Ch?m sc tr? b? b?nh tim b?m sinh

Tr? b? b?nh tim b?m sinh t?c l ? mang c?n b?nh tim su?t ??i t? khi tr? b?t ??u nh?ng giy pht ??u tin c?a s? s?ng. Tr? s? mang c?n b?nh n?ng n? v nguy hi?m ny, tuy nhin s? cng nguy hi?m khi tr? cn nh?. V v?y, cc b?c ph? huynh ph?i bi?t cch ch?m sc tr? b? b?nh tim b?m sinh.

Ch?m sc tr? b? b?nh tim b?m sinh l ch?m sc tr? t? th? ch?t ??n tinh th?n. Tr? b?b?nh tim b?m sinhph?i ?n nh?t (khng nm m?m mu?i). Tuy nhin ch? ?? ?n nh? v?y d?n d?n tr? s? r?t chn ?n, t? ? d?n ??n tr? b? suy dinh d??ng. Tnh tr?ng ny s? gi?m d?n khi tr? l?n h?n nh?ng ??i v?i tr? nh?, ph? huynh c?n quan tm v ?i?u ch?nh ch? ?? ?n cn b?ng, v?a gip tr? c th? ?n, v?a b?o v? tr? an ton tr??c c?nb?nh tim b?m sinh.??ng th?i, cc b?c ph? huynh c?n tham kh?o ki?n bc s? ?? c cchch?m sc tr? b? b?nh tim b?m sinh ?ng cch, h?p l v an ton.

Nh?ng tr? s? d?ng thu?c l?i ti?u nh? Lasix (furosemide) s? d? b? thi?u ch?t kali, nn ?n thm nh?ng th?c ph?m giu kali nh? cam, chu?i, nho, ?u ??, n??c d?a, Khi ch?m sc tr? b? b?nh tim b?m sinh c?n hi?u ???c nh?ng ??c th c?a b?nh v cc bi?u hi?n c?a tr?. Nh?ng tr?m?c b?nh timth??ng kh ?n do m?t, r?t d? nn i ngay sau khi ?n. V v?y, b?n nn cho tr? ?n t? t?, ch? y?u b?ng tha, ?n nhi?u b?a, m?i b?a t h?n bnh th??ng; ??ng th?i theo di st vi?c ln cn c?a tr? ?? c ch? ?? dinh d??ng h?p l. ??i v?i tr? s? sinh v tr? nh?, cc b m? nn chia s? l?n b s?a c?a tr? nhi?u h?n tr? bnh th??ng ?? gip tr? h?p thu t?t h?n v b?o v? tr? an ton h?n v?ib?nh tim b?m sinh.

Tuy nhin, ngoi nh?ng yu c?u ??c bi?t cho vi?cch?m sc tr? b? b?nh tim b?m sinh, cc b?c ph? huynh c?n gi? thi ??, ?ng x? v?i tr? nh? v?i nh?ng ??a tr? bnh th??ng khc. Vi?c qu ch?m b?m, qu lo l?ng cho tnh tr?ng s?c kho? c?a tr? s? khi?n tr? c?m th?y mnh b? y?u ?u?i, thi?u cc k? n?ng t? b?o v?, t? ti, m?c c?m.

   

CC D?U HI?U C? N?NG G?I TR? M?C B?NH TIM B?M SINH
C cc d?u hi?u th??ng g?p: tr? ch?m l?n,t v?n ??ng, hay vim ph? qu?n, v nhi?u m? hi, v tm. C nh?ng d?u hi?u khc t g?p h?n: ng?t, ?au ng?c khi g?ng s?c, ph, t?c m?nh, huy?t kh?i.
3.1. Ch?m l?n: Hay g?p ? nhm c lu?ng thng tri - ph?i khng tm, t g?p ? nhm c tm.
3.2. L??i v?n ??ng: G?i b?ng d?u hi?u th? d?c hay tm khi g?ng s?c. Tr? s? sinh ?n ch?m v l??i, tr? l?n t tham gia cc ho?t ??ng ? tr??ng h?c.
3.3. Hay vim ph? qu?n: Hay th? nhanh, th?m ch kh th? - hay g?p trong lu?ng thng tri - ph?i khng tm.
3.4. Ra nhi?u m? hi: Hay g?p khi c suy tim do lu?ng thng tri - ph?i nhi?u.
3.5. Tm: l hi?n t??ng tm da v nim m?c, xu?t hi?n khi bo ho xy 96%. Nh? v?y, c?n l?u l c 1 vng - d thi?u xy, nh?ng khng bi?u hi?n tm trn lm sng.
3.6. C?n ng?t tm: Hay g?p nh?t trong Fallot 4 th? n?ng
Bi?u hi?n: Giai ?o?n ??u tr? kch thch, qu?y khc v tim nhanh, sau ? xu?t hi?n tm ?en, th? r?t nhanh, tr? x?u ?i, m?nh r?t nhanh ...
3.7. ?au ng?c: C th? l bnh th??ng ? tr? em, tuy nhin c th? g?p trong d? d?ng m?ch vnh, ho?c c vim mng tim.

   
16-11-2012_4-02-56_PM

Ch?m sc b?nh nhn van tim nhn t?o

M?t van tim nhn t?o ???c coi l l t??ng khi n ??m b?o cc ?i?u ki?n d? l?p ??t, b?n, khng b? ?ng mu trn van, c hi?u qu? huy?t ??ng, khng gy tan mu, t??ng ??i r? ti?n... Tuy nhin cho ??n nay v?n ch?a c m?t van tim nhn t?o no hon h?o nh? v?y. Sau khi thay van, b?nh nhn c?n ???c th?m khm th??ng xuyn v dng thu?c theo ?ng ch? ??nh c?a bc s?.

Th?m khm l?n ??u sau khi ph?u thu?t thay van

Sau khi ???c ph?u thu?t thay van t? 3 - 4 tu?n, ng??i b?nh c?n ?i khm l?i l?n ??u tin. M?c ?ch ?? ?nh gi ch?c n?ng van tim nhn t?o; ?nh gi hi?u qu? c?a thu?c ch?ng ?ng mu; Pht hi?n d?u hi?u tan mu; Pht hi?n cc d?u hi?u nhi?m khu?n; pht hi?n cc d?u hi?u khc: nh?i mu c? tim, r?i lo?n d?n truy?n; ?nh gi tnh tr?ng ton thn, tm th?n kinh c?a b?nh nhn khi mang van tim nhn t?o

Khi khm lm sng c?n ch nghe ti?ng van nhn t?o. N?u khng c ti?ng ku c?a van c? h?c, c?n ngh? ??n huy?t kh?i hnh thnh trn vng van c? h?c. N?u b?nh nhn tr??c khi thay van b? vim n?i tm m?c nhi?m khu?n th c?n ch ??n nh?ng d?u hi?u ton thn nh? da xanh, nim m?c, nhi?t ??, ti?n s? s?t ko di.

Nh?ng th?m d, xt nghi?m c?n th?c hi?n

- ?i?n tm ??

- Ch?p Xquang tim ph?i th?ng.

- Siu m Doppler tim: r?t quan tr?ng. Siu m cho bi?t nh?ng thng tin v? h?p/h? van, ?nh gi cc t?n th??ng ph?i h?p, kch th??c nh? tri, th?t tri, ch?c n?ng tim, tnh tr?ng mng ngoi tim, p l?c ??ng m?ch ph?i. Siu m r?t quan tr?ng ??i v?i b?nh nhn v n cho php ?nh gi hi?u qu? ?i?u tr? ph?u thu?t c?ng nh? nh?ng thng s? c? b?n gip cho s? theo di v? sau.

- Cng th?c mu, ti?u c?u.

- Sinh ha mu: ur, ???ng, creatinin, ?i?n gi?i ??, men LDH.

- ?ng mu: t? l? prothrombin, INR.

Cc van tim nhn t?o ??u c m?t m?c ?? h?p nh?t ??nh v v th? thng s? siu m l?n ??u ???c coi l nh?ng thng s? c? b?n gip cho vi?c so snh v? sau. M?t s? th?m d khng ch?y mu khc (v d? c?ng h??ng t? tim) c tc d?ng ?nh gi ho?t ??ng c?a van v ch?c n?ng th?t tri nh?ng ch? ti?n hnh ??i v?i nh?ng ch? ??nh ??c bi?t. Soi ho?t ??ng van d??i mn t?ng sng ch? c hi?u qu? ??i v?i van Bjork-Shiley. Ch?p c?ng h??ng t? ho?c ch?p ??ng m?ch phng x? h?t nhn (radionuclide angiography) ch? ??nh ??i v?i nh?ng b?nh nhn r?i lo?n ho?t ??ng van nhn t?o do suy ch?c n?ng tm thu th?t tri v m?t s? thng s? khng l?y ???c trn siu m tim. C?ng h??ng t? h?t nhn ???c khuy?n co l an ton ??i v?i t?t c? cc van nhn t?o ???c l?u hnh hi?n nay.

Ph?u thu?t thay van tim

Theo di b?nh nhn khng c bi?n ch?ng

??i v?i b?nh nhn mang van nhn t?o c tnh tr?ng lm sng ?n ??nh th m?c ?ch quan tr?ng nh?t c?a khm ??nh k? l theo di hi?u qu? c?a thu?c ch?ng ?ng khng vitamin K v t? l? INR bi?n ??i nhi?u d??i ?nh h??ng c?a th?c ?n, t??ng tc v?i nh?ng thu?c ???c dng ??ng th?i c?ng nh? tnh tr?ng ton thn c?a ng??i b?nh... C?n xt nghi?m INR t?i thi?u m?i thng 1 l?n v lm l?i ngay khi c nh?ng d?u hi?u b?t th??ng trn lm sng hay m?i khi thay ??i li?u l??ng thu?c ch?ng ?ng mu. M?c ?ch quan tr?ng ti?p theo l ti?p t?c gio d?c, ph? bi?n ki?n th?c cho ng??i b?nh gi? gn van tim nhn t?o, nh?t l trnh nhi?m trng van nhn t?o (ki?n th?c v? phng vim n?i tm m?c nhi?m khu?n).

M?i n?m m?t l?n ng??i b?nh nn ???c lm l?i cc xt nghi?m: ?i?n tm ??; Ch?p tim ph?i; Huy?t h?c: hemoglobin, hematocit, LDH; Siu m Doppler tim.

Theo di b?nh nhn c bi?n ch?ng

B?nh nhn b? suy ch?c n?ng tm thu th?t tri sau ph?u thu?t thay van nn ???c ?i?u tr? n?i khoa ch?ng suy tim. ?i?u tr? n?i khoa v?n ph?i ti?p t?c cho d ch?c n?ng tm thu th?t tri ???c c?i thi?n.

Nguyn nhn c?a suy ch?c n?ng tm thu th?t tri v suy tim lm sng sau ph?u thu?t c th? do: Suy tim tr??c m? v sau m? ch? ???c c?i thi?n m?t ph?n; C? tim b? t?n th??ng trong qu trnh ph?u thu?t; B?nh l van tim khc ti?n tri?n; Bi?n ch?ng c?a van nhn t?o; Cc b?nh tim ph?i h?p khc nh? b?nh m?ch vnh, t?ng huy?t p.

B?t k? b?nh nhn van nhn t?o no khng c?i thi?n ho?c c bi?u hi?n suy gi?m ch?c n?ng tim sau ph?u thu?t ??u ph?i ???c th?m khm lm sng t? m? v lm ??y ?? cc xt nghi?m th?m d, nh?t l siu m tim ho?c siu m tim qua th?c qu?n hay thng tim, ch?p m?ch ?? xc ??nh nguyn nhn.

Ph?u thu?t thay van nhn t?o: Ph?u thu?t thay van nhn t?o l m?t tnh tr?ng lm sng nghim tr?ng. Ch? ??nh ??i v?i nh?ng tr??ng h?p: R?i lo?n n?ng n? ho?t ??ng c?a van nhn t?o (do c?u trc van ho?c do nh?ng bi?n c? khc khng lin quan ??n c?u trc van): v? van, vim n?i tm m?c nhi?m khu?n van nhn t?o; Huy?t kh?i hnh thnh trn van gy k?t van nhn t?o; Ch?y mu n?ng do dng thu?c ch?ng ?ng (?i h?i ph?i thay van c? h?c b?ng van sinh h?c); H?p van ??ng m?ch ch? sau khi thay van tnh tr?ng lm sng khng ???c c?i thi?n, b?nh nhn suy tim dai d?ng m?c d ? ???c ?i?u tr? n?i khoa tch c?c, th?m d cho th?y van ho?t ??ng khng ??m b?o huy?t ??ng cho ng??i b?nh (v d?: vng van qu nh?).

T?t c? ng??i b?nh s? d?ng van tim nhn t?o c?n ???c th?m khm ??nh k?, dng thu?c ??y ?? theo ?ng ch? ??nh c?a bc s?, n?u c nh?ng d?u hi?u s?c kh?e b?t th??ng c?n ?i khm ngay t?i cc c? s? y t? chuyn khoa tim m?ch ?? ???c x? tr k?p th?i.

TS. T? M?nh C??ng

   

S? k? di?u c?a cu?c s?ng

S? k? di?u c?a cu?c s?ng
? tu?i 64 b?nh suy tim n?ng, ng Thi?n ? Lai X, Hoi ??c, H N?i t?ng ngh? mnh khng cn s?ng ???c bao lu, v th? ng ? t? ch?i ph?u thu?t. Cc bc s? ? phn tch v t? v?n r?ng ngoi ph?u thu?t ra ng cn cch no ?? duy tr nh?p ??p c?a tri tim b?nh t?t ?y n?a. Cc con ng ??u b?o: S?c kh?e c?a b? l ti s?n c?a con chu, b? ph?i quy?t tm, ??ng b? cu?c.
ng L??ng Ng?c Thi?n bn hnh lang phng b?nh trong giai ?o?n ph?c h?i.
ng Thi?n ln bn m?, ca m? thnh cng. Nh?ng sau ph?u thu?t ng r?i vo tr?ng thi ty ph??ng c?c l?c, nhi?u ngy v?n m man b?t t?nh. B?n thn nh?ng ng??i thn t?ng ??ng vin ng m? c?ng c?m th?y day d?t v tuy?t v?ngN?a thng tr?i n?m ? phng cch ly v? con khng ???c th?m nom, sau khi t?nh d?y ng Thi?n k? l?i: Ti t??ng mnh ? xanh c? r?i, th?i ?i?m hn m su ti th?y q?y s? vy quanh mnh, nh?ng r?i c m?t s?c m?nh no ? ? ko ti tr? l?i v ti ? d?n h?i t?nh. Gi? ?i l?i ???c th? ny m?i th?y cu?c s?ng k? di?u bi?t bao.
Gi? nhn ng b??c ?i t?ng b??c v?ng vng trong hnh lang phng b?nh nh?ng ng??i thn ??u th? pho nh? nhm. Tu?i cao, th?i gian hn m ko di nn ng Thi?n g?p nhi?u bi?n ch?ng sau m?, suy th?n, ti?u ???ngbt ch?p t?t c?, t?ng ngy, t?ng gi? ng??i ?n ng ?y v?n kin tr ch?ng ch?i ?? thot kh?i b?nh t?t. Theo cc bc s?: "Ng??i cao tu?i b?nh tim m?ch s? ko theo hng lo?t bi?n ch?ng khc ngoi vi?c ??i m?t v?i di?n bi?n ph?c t?p c?a b?nh t?t, ng??i b?nh ph?i lm ch? ???c nh?ng di?n bi?n v? m?t tm l ?? v??t qua kh kh?n c?a chnh mnh.
H?n 70 ngy m?, ?i?u tr? t?i khoa ph?u thu?t Tim m?ch c?a b?nh vi?n Vi?t ??c, trong c?n m s?ng, ? c lc b?nh nhn L??ng Ng?c Thi?n ? nhn th?y qu? s? hi?n v? ng c??i b?o: Ti s?ng ???c l nh? s? ph?n, nh? ti n?ng c?a cc bc s?ti v cng bi?t ?n h?.

H??ng Tr?n (Xzone/TTT?

   

Cch lm gi?m kh? n?ng b? b?nh tim

Cc nh khoa h?c cho bi?t tim m?ch l b?nh ti?n ?n, ai c?ng c th? m?c nh?ng ? m?c ?? n?ng nh? khc nhau. Theo th?ng k t?i M? c? m?t pht l?i c m?t ph? n? qua ??i v b?nh tim. Trn th? gi?i m?i n?m c 17 tri?u ng??i t? vong v b?nh tim m?ch, nh?ng ng??i c th?i gian lm vi?c t? 11 ??n 12 ti?ng/ngy c th? ??i m?t v?i nguy c? b?nh tim m?ch.

Theo cc chuyn gia nguyn nhn m?c b?nh tim th??ng th?y ? ng??i ht nhi?u thu?c l, ng??i c ch? ?? dinh d??ng khng ph h?p, ?n nhi?u m? nh?t l nh?ng lo?i m? c nhi?u cholesteron nh? m? ??ng v?t, kem s?a.. d? lm t?c ngh?n ??ng m?ch. ??ng th?i nh?ng c?n c?ng th?ng v gi?n d?, stress ko di, mi tr??ng nhi?m c?ng d? lm t?n h?i ??n tri tim T? vi?c xc ??nh nguyn nhn c?a b?nh tim, b?n hon ton c th? phng trnh v gi?m thi?u nguy c? b? b?nh tim b?ng cch

   

gigigi

2013-09-12 191209