Email In PDF.

Ch?m sc tr? b? b?nh tim b?m sinh

Tr? b? b?nh tim b?m sinh t?c l ? mang c?n b?nh tim su?t ??i t? khi tr? b?t ??u nh?ng giy pht ??u tin c?a s? s?ng. Tr? s? mang c?n b?nh n?ng n? v nguy hi?m ny, tuy nhin s? cng nguy hi?m khi tr? cn nh?. V v?y, cc b?c ph? huynh ph?i bi?t cch ch?m sc tr? b? b?nh tim b?m sinh.

Ch?m sc tr? b? b?nh tim b?m sinh l ch?m sc tr? t? th? ch?t ??n tinh th?n. Tr? b?b?nh tim b?m sinhph?i ?n nh?t (khng nm m?m mu?i). Tuy nhin ch? ?? ?n nh? v?y d?n d?n tr? s? r?t chn ?n, t? ? d?n ??n tr? b? suy dinh d??ng. Tnh tr?ng ny s? gi?m d?n khi tr? l?n h?n nh?ng ??i v?i tr? nh?, ph? huynh c?n quan tm v ?i?u ch?nh ch? ?? ?n cn b?ng, v?a gip tr? c th? ?n, v?a b?o v? tr? an ton tr??c c?nb?nh tim b?m sinh.??ng th?i, cc b?c ph? huynh c?n tham kh?o ki?n bc s? ?? c cchch?m sc tr? b? b?nh tim b?m sinh ?ng cch, h?p l v an ton.

Nh?ng tr? s? d?ng thu?c l?i ti?u nh? Lasix (furosemide) s? d? b? thi?u ch?t kali, nn ?n thm nh?ng th?c ph?m giu kali nh? cam, chu?i, nho, ?u ??, n??c d?a, Khi ch?m sc tr? b? b?nh tim b?m sinh c?n hi?u ???c nh?ng ??c th c?a b?nh v cc bi?u hi?n c?a tr?. Nh?ng tr?m?c b?nh timth??ng kh ?n do m?t, r?t d? nn i ngay sau khi ?n. V v?y, b?n nn cho tr? ?n t? t?, ch? y?u b?ng tha, ?n nhi?u b?a, m?i b?a t h?n bnh th??ng; ??ng th?i theo di st vi?c ln cn c?a tr? ?? c ch? ?? dinh d??ng h?p l. ??i v?i tr? s? sinh v tr? nh?, cc b m? nn chia s? l?n b s?a c?a tr? nhi?u h?n tr? bnh th??ng ?? gip tr? h?p thu t?t h?n v b?o v? tr? an ton h?n v?ib?nh tim b?m sinh.

Tuy nhin, ngoi nh?ng yu c?u ??c bi?t cho vi?cch?m sc tr? b? b?nh tim b?m sinh, cc b?c ph? huynh c?n gi? thi ??, ?ng x? v?i tr? nh? v?i nh?ng ??a tr? bnh th??ng khc. Vi?c qu ch?m b?m, qu lo l?ng cho tnh tr?ng s?c kho? c?a tr? s? khi?n tr? c?m th?y mnh b? y?u ?u?i, thi?u cc k? n?ng t? b?o v?, t? ti, m?c c?m.

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209