Bạn đang truy cập: Trang ch? Th?y thu?c c?a b?n Kinh nghi?m

Email In PDF.

Th?c ?n t?ng hm l??ng cholesterol t?t

Bi?t cch b? sung th?c ph?m h?p l cho b?a ?n c?a mnh s? gip b?n t?ng ?ng k? hm l??ng cholesterol t?t, gip h?n ch? cc b?nh v? tim m?ch.

Sau ?y l m?t s? lo?i th?c ph?m nh? v?y:

H?n ch? ch?t bo bo ha

Th?c ?n t?ng hm l??ng cholesterol t?t

Bi?t cch b? sung th?c ph?m h?p l cho b?a ?n c?a mnh s? gip b?n t?ng ?ng k? hm l??ng cholesterol t?t, gip h?n ch? cc b?nh v? tim m?ch.

Sau ?y l m?t s? lo?i th?c ph?m nh? v?y:

H?n ch? ch?t bo bo ha


Vi?c h?n ch? hm l??ng tiu th? ch?t bo bo ha v ch?t bo chuy?n ha s? h? tr? cholesterol HDL (cholesterol t?t) trong c? th?.

Hy thay th? ch?t bo khng t?t cho s?c kh?e b?ng ch?t bo khng bo ha ??n, ch?t bo khng bo ha ?a v axit bo omega 3.Th?c ph?m nn ?n th??ng xuyn: d?u liu, qu? h?ch, c h?i, b?, c ng?, c mi v h?t lanh.

S-c-la ?en

Nghin c?u ? ch? ra r?ng s-c-la v?i hm l??ng b?t ca cao cao, giu polyphenol s? gip t?ng hm l??ng cholesterol HDL. Trong m?t nghin c?u, s? ng??i tham gia ? ?n 45gam s-c-la m?i ngy v k?t qu? l ? t?ng ?ng k? l??ng cholesterol t?t ny.

L?u : N?u c ??nh thm s-c-la ?en vo ch? ?? ?n th c?n cn ??i v?i cc th?c ph?m khc ?? khng n?p qu l??ng calo c?n thi?t do s-c-la r?t giu n?ng l??ng. C?ng ??ng qun r?ng s-c-la ?en, hm l??ng ca cao nhi?u, m?i th?t s? hi?u qu? nh?t.

Vitamin D v canxi

Nghin c?u ???c cng b? trn t?p ch The American Journal of Clinical Nutrition cho hay khi c? th? ch?ng ta ???c b? sung v?i vitamin D v canxi (600mg canxi v 200 IU vitamin D) s? gip t?ng cholesterol HDL, ??ng th?i t?o ra nh?ng thay ??i c l?i ??n s? c ??ng lipid mu (thnh ph?n m? trong mu) v lipoprotein (m?t d?ng LDL cholesterol x?u).

Canxi: Th?c ph?m ch?a canxi ?? l?a ch?n bao g?m s?n ph?m t? s?a nh? s?a chua, s?a u?ng, rau xanh, c, hoa qu?, ??u, sung s?y kh v qu? m?.

Vitamin D: T?n h??ng nh n?ng m?t tr?i trong th?i gian ng?n m khng dng kem ch?ng n?ng l ph??ng php t?t nh?t ?? t?ng hm l??ng vitamin D h?p th? vo c? th?. Ngoi ra c?ng c m?t s? lo?i th?c ph?m c ch?a viamin D nh? tr?ng, s?a m?nh, c h?i, c ng? v d?u c.

Vitamin B3

Nghin c?u ??ng t?i trn t?p ch American Journal of Cardiology ? ch? ra r?ng niacin (vitamin B3) c th? lm t?ng hm l??ng HDL ln ??n 30%. N?m, qu? h?ch, ??u, g, th?t b, c ng?, tr?ng, rong bi?n, c thu, c h?i l nh?ng th?c ph?m giu vitamin B3. N?u c? th? b?n c hm l??ng HDL th?p, nn b? sung kho?ng 500 miligam vitamin B3 m?i ngy, c th? ln 1000 miligam/ngy.
Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209