Bạn đang truy cập: Trang ch? Th?y thu?c c?a b?n

Email In PDF.
R?i lo?n tu?n hon no th??ng c m?t s? bi?u hi?n nh? ?au ??u (?au ?m, rm ran, n?ng ??u, kh ch?u) tai, gi?m thnh l?c t?m th?i, chng m?t, hoa m?t, m?t th?ng b??ng, hay qun ??t ng?t, gi?m tr nh?, n?ng h?n c th? c c?n ??t qu? (drop attacks) km theo m?t th?c. Thu?c tu?n hoa?n na?o lm gi?m cc bi?u hi?n trn nh?ng m?i thu?c l?i c c? ch?, cch s? d?ng khc nhau
R?i lo?n tu?n hon no th??ng c m?t s? bi?u hi?n nh? ?au ??u (?au ?m, rm ran, n?ng ??u, kh ch?u) tai, gi?m thnh l?c t?m th?i, chng m?t, hoa m?t, m?t th?ng b??ng, hay qun ??t ng?t, gi?m tr nh?, n?ng h?n c th? c c?n ??t qu? (drop attacks) km theo m?t th?c. Thu?c tu?n hoa?n na?o lm gi?m cc bi?u hi?n trn nh?ng m?i thu?c l?i c c? ch?, cch s? d?ng khc nhau

Cc thu?c th??ng dng

Cinnarizin (stugeron, cinarin): ?y l thu?c ch?n knh calci c ch?n l?c, ??ng th?i lm gi?m ho?t tnh co m?ch c?a m?t s? ch?t (adreanlin, serotonin), do ? lm t?ng l?u l??ng mu ??n cc vng, gi?m tnh tr?ng thi?u xy no m khng lm t?ng p l?c mu, t?c ?? tim. Ngoa?i ra, cinnarizin c tnh khng histamin, gp ph?n lm gi?m m?t s? tri?u ch?ng c?a r?i lo?n tu?n hon no.

Nicergolin (sermion): Lm gi?m l?c c?n, t?ng dng ch?y ngo?i vi, lm t?ng m?c tiu th? xy, glucose, l?p l?i cn b?ng tu?n hon no. ???c dng trong r?i lo?n tu?n hon no do gi?m st dng ch?y ngo?i vi.

Piracetam (nootropyl, ucetam, anoxyl, gabacet): Piracetam tc ??ng tr?c ti?p ln no, ln h? th?ng th?n kinh trung tm, c?i thi?n kh? n?ng d?n truy?n, c?i thi?n s? chuy?n ha no c?a ng??i bnh th??ng c?ng nh? ng??i thi?u h?t m?t vi ch?c n?ng v? s? nh?n th?c, s? h?c - nh?, s? linh l?i, t?nh to.

Piracetam t?ng c??ng s? chuy?n ha xy, glucose no; duy tr t?ng h?p n?ng l??ng no; t?ng c??ng s? ph?c h?i t?n th??ng, do ? b?o v?, ph?c h?i kh? n?ng nh?n th?c sau ch?n th??ng no (gi?m xy huy?t, nhi?m ??c, sau sock ?i?n) c?i thi?n tnh tr?ng b? m?t tr sau nh?i mu ph?c t?p ho?c thi?u mu c?c b? no. Nn du?ng s??m tr??c 7 gi? sau khi x?y ra s? c?.

Thu?c ????c dng cho ng??i gi c?i thi?n s? m?t tr nh?, chng m?t, thi?u s? t?p trung ho?c linh l?i, thay ??i tr?ng thi hnh x?; cho tr? em kh h?c v vi?t (nh?ng khng thay th? cc bi?n php khc). Piracetam cn g?i l thu?c h?ng tr.

Cerebrolysi: ?i qua hng ro mu - no, tc ??ng vo bn trong t? bo th?n kinh, ?nh h??ng ??n h? th?n kinh trung tm theo nhi?u cch, c tc d?ng dinh d??ng th?n kinh ??c ?o, bao g?m: t?ng sinh, bi?t ha, ??m b?o cc ch?c n?ng, tnh ??c tr?ng c?a cc t? bo th?n kinh; t?ng c??ng s? d?n truy?n, chuy?n ha; che ch? cho cc th??ng t?n no do thi?u mu c?c b? v nhi?m ??c th?n kinh.Thu?c ???c dng cho ng??i r?i lo?n tr nh?, km t?p trung, sa st tr tu? (do nguyn nhn m?ch mu no, nh?i mu no nhi?u ch?), dng cho ng??i ??t qu? (do thi?u mu c?c b?, do ch?n th??ng). Trong ph?c h?i t?n th??ng no, cerebrolysin c hi?u l?c cao khi dng s?m (tr??c 4 ngy sau khi x?y ra s? c?).

Ginkgo biloba: L cao ? ???c chu?n ho c?a l b?ch qu?. Ginkgo biloba d?n s?ch g?c t? do, ng?n ng?a s? ph h?y mng t? bo, kch thch s? gi?i phng catecholamin, duy tr s? ho?t ??ng c?a ??ng m?ch, t?nh m?ch, lm bnh th??ng s? chuy?n ha c?a no (t?ng tiu th? glucose, h?n ch? m?t cn b?ng ch?t ?i?n gi?i) trong ?i?u ki?n thi?u mu c?c b?. ???c dng lm gi?m cc bi?u hi?n c?a r?i lo?n tu?n hon no, m?t vi ch?ng v? m?t (t?c m?ch vng m?c). G?n ?y ???c nghin c?u dng trong cc bi?u hi?n: chn n?n, khc th??ng v? ?ng x?, ?au ??u m?n do c?ng th?ng, bi?u hi?n tm th?n v?n ??ng, th?n kinh ti?u ???ng, gi?m st tr tu?, tr nh? (khi cc bi?u hi?n ny l do r?i lo?n tu?n hon no hay c lin quan ??n tu?n hon no).

X? v??a ma?ch ma?u gy t??c ma?ch la? m?t nguyn nhn gy r?i loa?n tu?n hoa?n na?o.

Dng th? no cho ?ng?

Trn th??c t? lm sa?ng, ca?c tri?u ch??ng nh? nh??c ??u, hoa m??t cho?ng m??t do r?i loa?n ti?n ?i?nh hay ?au ??u, m?t mo?i, suy gia?m tri? nh?? do suy nh???c th?n kinh... cu?ng co? nh??ng bi?u hi?n gi?ng nh? bi? r?i loa?n tu?n hoa?n na?o. Vi? v?y, ng???i b?nh c?n ?i kha?m ?? ????c ch?n ?oa?n ?u?ng b?nh, du?ng ?u?ng thu?c.

Cc thu?c (k? c? lo?i ???c coi l h?ng tr piracetam, ginkgobiloba) ch? c kh? n?ng ph?c h?i l?i s? suy gi?m tr nh? do r?i lo?n tu?n hon no ??n m?c bnh th??ng ch? khng lm v??t qua m?c bnh th??ng tr??c ?. M?t s? ng??i dng cc thu?c ny khi khng b? b?nh, hay t?ng li?u ?? t?ng c??ng tr tu? l khng c hi?u qu? th?c t?.

Th?y thu?c ty theo ki?u v m?c ?? r?i lo?n tu?n hon no ch?n thu?c, li?u thch h?p ?? ?? l?p l?i cn b?ng no b? suy gi?m. M?t s? ng??i t? dng t?ng li?u v?i hy v?ng tu?n hon no m?nh ln s? c l?i, la? quan ni?m h?t s??c sai l?m, vi?c t?ng li?u nh? th? s? c h?i, c th? gy nn cc bi?u hi?n tri ng??c nh? c?ng th?ng, m?t m?i, m?t ng?...

Trong thi?u mu c?c b? c?n dng thu?c s?m (nh? piracetam, cerebrolysin). Sau khi ??t ???c yu c?u b?o v? h?i ph?c t?n th??ng no, th??ng ng?ng thu?c. M?t s? ng??i coi chng l thu?c b?i d??ng cho no t? dng thm khng c ch l?i g h?n.

Khi du?ng thu?c c?n chu? y? ??n ca?c t??ng ta?c b?t l??i, nh?t la? khi du?ng nhi?u loa?i thu?c ?i?u tri? nhi?u b?nh m?t lu?c. Vi? du?, cinnarizin, nicergolin la?m t?ng hi?u l??c cu?a ca?c thu?c kha?ng histamin, thu?c an th?n gy ngu?, r???u. Cerebrolysin la?m t?ng ti?ch lu?y thu?c IMAO, ca?c thu?c ch?ng tr?m ca?m. Ginkgobiloba gy nguy c? t?ng huy?t a?p khi du?ng chung v??i IMAO.

Th?n tr?ng khi dng cerebrolysin, piracetam trn ng??i ch?c n?ng th?n suy gi?m (v thu?c bi ti?t qua th?n). Th?n tr?ng khi dng cerebrolyzin, necergolin, ginkgo biloba cho ng??i cao huy?t p. Khng dng ginkgo biloba cho ng??i c??ng gip, piracetam cho ng??i suy gan.

DS. Bi V?n Uy

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209