Email In PDF.
TP - Sau ba ca ghp tim thnh cng, trong ? c ca ghp m?i nh?t ? BV Vi?t ??c cu?i tu?n tr??c, cc bc s? Vi?t Nam t? tin lm ch? k? thu?t ghp tim.

TP - Sau ba ca ghp tim thnh cng, trong ? c ca ghp m?i nh?t ? BV Vi?t ??c cu?i tu?n tr??c, cc bc s? Vi?t Nam t? tin lm ch? k? thu?t ghp tim.

Hm qua, b?nh nhn ghp tim cch ?y su ngy t?i Khoa Ph?u thu?t Tim m?ch (B?nh vi?n Vi?t ??c) ? c th? ?i l?i bnh th??ng.

PGS.TS Nguy?n H?u ??c - Ph? trch khoa ny, ng??i tr?c ti?p ghp tim, cho bi?t, t?c ?? ca ghp r?t nhanh. Ch? c hai ngy ?? chu?n b? cho ton b? ca ghp khi nh?n tin c m?t ca b?nh n?ng c th? t? vong v s?n sng hi?n tim cho ng??i khc. Hy v?ng s?ng c?a ng??i hi?n t?ng mong manh.

V?i kinh nghi?m ph?u thu?t tim h? cho nhi?u tr??ng h?p n?ng, t?ng tham gia 20 ca ghp tim t?i Php, PGS.TS. ??c, cng cc c?ng s? ? th?c hi?n thnh cng ca ph?u thu?t sau 2 gi?. Theo PGS ??c, sau ca ghp cn ph?i ki?m sot tnh tr?ng th?i ghp lu di. Sau 2 ngy, b?nh nhn hon ton t?nh to, nh?p tim ?n ??nh, huy?t p bnh th??ng.

GS.TS. Bi ??c Ph, Gim ??c B?nh vi?n T.? Hu? cho bi?t, ca ghp tim ??u tin t?i b?nh vi?n ny v?a qua c g?n 100 y, bc s? tham gia, g?m t? n?i khoa, l?y tim hi?n, ghp tim, h?i s?c tim, h?i s?c ch?t no, mi?n d?ch ha sinh, huy?t h?c truy?n mu...

Theo GS. Hong M?nh An- Gim ??c B?nh vi?n Qun y 103, kh nh?t l cch s? d?ng thu?c ?c ch? mi?n d?ch. Tuy nhin, ??n nay, cc bc s? ? c kinh nghi?m s? d?ng thu?c ch?ng th?i ghp cho b?nh nhn.

Th?ng k t? cc b?nh vi?n cho th?y, hi?n s? l??ng b?nh nhn c?n ???c ghp tim ? Vi?t Nam kh l?n. TS ??c cho hay, ring t?i B?nh vi?n Vi?t ??c m?i ngy c 5-10 tr??ng h?p ch?n th??ng s? no khng c kh? n?ng s?ng st. ?y l ngu?n t?ng r?t qu gi cho ng??i m?c b?nh hi?m ngho.

C? n??c m?i n?m c hng nghn tr??ng h?p ch?t no do ch?n th??ng s? no n?ng. N?u th?c hi?n t?t v?n ??ng, tuyn truy?n hi?n t?ng, s? c nhi?u ng??i hi?n t?ng t?ng v hi?n tim c?u l?y nhi?u m?ng s?ng.

Theo GS Hong M?nh An, ba ca ghp tim thnh cng khng ch? pht tri?n, hon thi?n k? thu?t ghp t?ng t?i Vi?t Nam m cn thc ??y cc chuyn ngnh khc pht tri?n nh?: mi?n d?ch, gi?i ph?u b?nh, gy m h?i s?c...


Thi H - TPO

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209