Bạn đang truy cập: Trang ch?

Ng??i ph? n? ghp tim ??u tin trn th? gi?i sinh con

Email In PDF.

M?t ph? n? ng??i Argentina ? c?y ghp tim v?a sinh con v ???c cho l l?n ??u tin m?t ng??i nh?n tim c?y ghp sinh n? thnh cng.

Cc lo?i thu?c c?n thi?t ?? ??m b?o n?i t?ng ???c ghp vo c? th? khng b? ?o th?i khi?n cho ng??i ph? n? ???c ghp n?i t?ng c th? b? v sinh. M?t khi c thai th thai k? c?ng g?p nhi?u kh kh?n. Ngoi ra, cc lo?i thu?c ny c?ng ?nh h??ng ??n thai nhi, tuy m?c ?? ch?a ???c lm r.

Trn th? gi?i ch?a ghi nh?n b?nh nhn ???c c?y ghp n?i t?ng no mang b?u thng qua ph??ng php th? tinh trong ?ng nghi?m ng Gustavo Leguizamon ng??i ??ng ??u trung tm thai s?n nguy c? cao, n?i ? th?c hi?n ?i?u tr? cho n? b?nh nhn ni trn cho hay.

Tuy nhin, nh?ng nguy hi?m ny c?ng khng th? ng?n c Juliana Finondo, 39 tu?i, quy?t tm theo ?u?i gi?c m? lm m?. Sau khi ???c ph?u thu?t ghp tim vo n?m 1999, gi?a n?m 2012, Finondo ? s? d?ng bi?n php th? tinh trong nghi?m.

??n ngy 15/1, Finondo ? sinh b gi kh?e m?nh Emilia. Cc bc s? ni r?ng, tr??ng h?p c?a Finondo ? xa ?i nh?ng thnh ki?n v? ?nh h??ng c?a cc ca ph?u thu?t sau khi sinh v khuy?n khch m?i ng??i ?i hi?n n?i t?ng, b?i n?i t?ng c?a h? c th? c?u m?t m?ng ng??i v c? nhi?u ng??i khc ? th? h? sau c?a h?.

Tu? Minh (TheoThe Journal)

 

Nh?ng n? l?c thay ??i s? ph?n con ng??i

Email In PDF.

Sau 20 n?m k? t? ca ghp th?n ??u tin vo n?m 1992, chuyn ngnh ghp t?ng c?a Vi?t Nam ? pht tri?n v??t b?c v?i h?n 600 ca ???c th?c hi?n thnh cng. Tuy nhin, s? pht tri?n ny c?ng ?ang g?p nhi?u ro c?n do ngu?n t?ng r?t thi?u, m?c d Lu?t Hi?n, l?y, ghp m, b? ph?n c? th? ng??i ? ra ??i cch ?y 5 n?m.

H?n 600 ca ghp t?ng thnh cng

???c ?nh gi l m?t trong 10 pht minh l?n nh?t th? k? XX, k? thu?t ghp t?ng ? lm thay ??i ?ng k? cu?c s?ng c?a con ng??i. Do m?t trong cc t?ng c?a c? th? b? b?nh n?ng ? giai ?o?n cu?i, ng??i b?nh ph?i ch?u ?au ??n, s?ng trong lo u, tuy?t v?ng v ch?p nh?n ra ?i mi mi. ?? c?u s?ng cc b?nh nhn ny, ch? c cch duy nh?t l ghp t?ng.

alt

M?t ca ghp t?ng do cc y, bc s? B?nh vi?n Vi?t - ??c th?c hi?n.

 

Trung tm ?i?u ph?i ghp t?ng Vi?t nam s? ??t t?i BV Vi?t ??c

Email In PDF.
Vi?t Nam thnh l?p Trung tm ?i?u ph?i ghp t?ng
(Dn tr) - Ngy 15/7, B? tr??ng B? Y t? Nguy?n Qu?c Tri?u cho bi?t, Vi?t Nam ? thnh l?p Trung tm ?i?u ph?i ghp t?ng ??t t?i B?nh vi?n Vi?t ??c (H N?i).Theo ?, trung tm c nhi?m v? ti?p nh?n t?ng hi?n v ?i?u ph?i ngu?n hi?n, ghp ?? cc b?nh vi?n thu?n l?i h?n trong vi?c ghp t?ng cho ng??i b?nh. Trung tm c?ng c ngn hng b?o qu?n t?ng v ti?p nh?n cc ??ng k hi?n t?ng t? ng??i hi?n tnh nguy?n.

Tuy Trung tm ?i?u ph?i ghp t?ng ? ???c thnh l?p, lu?t hi?n t?ng, cc v?n b?n d??i lu?t ? ???c ban hnh r?t ch?t ch? nh?ng ngu?n t?ng hi?n v?n r?t khan hi?m. Trong khi ? cc n??c trn th? gi?i, c t?i 90% ca ghp t?ng l l?y t?ng t? ng??i ch?t no, ch? 10% t? ng??i cho s?ng th ? Vi?t Nam, con s? ng??i ch?t no hi?n t?ng v?n r?t t ?i. T?i b?nh vi?n Vi?t ??c trong n?m 2010 c h?n 1.000 tr??ng h?p ch?t no nh?ng ch? c 4 tr??ng h?p hi?n t?ng.

Theo PGS.TS Nguy?n Ti?n Quy?t, Gim ??c BV Vi?t ??c, trnh ?? ghp t?ng ? Vi?t Nam hi?n nay t??ng ???ng v?i n??c ngoi, th?m ch t? l? thnh cng cao h?n m?t s? n??c v nh?ng quy ??nh kh?t khe trong vi?c sng l?c tr??c khi ghp. Vi?t ??c ? th?c hi?n 53 ca ghp th?n, 4 ca ghp gan 1 ca ghp tim v 2 ca ghp van tim ???c th?c hi?n t?i BV Vi?t ??c, t? l? thnh cng sau ghp l 100%. Trong khi ? chi ph ghp t?ng c?a Vi?t Nam ch? b?ng 1/3 so v?i ghp t?ng t?i n??c ngoi. C?ng theo ng Quy?t, hi?n ? n??c ta c kho?ng vi nghn ng??i ?ang c?n ghp t?ng ?? ti?p t?c duy tr cu?c s?ng, tuy nhin v khng c ngu?n t?ng hi?n nn nhi?u tr??ng h?p ? ch?t tr??c khi ???c ghp t?ng.

?? gi?i bi ton kh v? ngu?n t?ng hi?n, TS Quy?t cho r?ng, ngoi tuyn truy?n ?? ng??i dn hi?u, nh n??c c?n c chnh sch ??ng vin c? v? tinh th?n v v?t ch?t cho nh?ng ng??i ??ng k ki?n t?ng v ?i?u ny c?n ???c lm cng khai. Nh? ? cc n??c trn th? gi?i, nh?ng ng??i ??ng k hi?n t?ng lun c m?t th? trong ng??i, h? c?ng ???c ?u tin v? ch?m sc y t?... khi khng may t? vong ch?t no, c? quan y t? hon ton c th? l?y ngay ngu?n t?ng hi?n, ?i?u ph?i v ghp cho nh?ng ng??i c nhu c?u.

H?ng H?i

 

Nh?ng b?nh l nhi?m trng sau ghp th??ng m?c ph?i

Email In PDF.

in

M?t trong nh?ng v?n ?? lo l?ng nh?t ? ng??i b?nh sau ghp t?ng l b?nh l nhi?m trng, ng??i b?nh sau ghp t?ng c qu nhi?u nguy c? c?a nhi?m trng, tnh tr?ng nhi?m trng v?n l nguyn nhn th? y?u d?n ??n tnh tr?ng th?t b?i sau ghp, th? nh?t l b?nh nhn thng th??ng tr??c khi ghp ? l m?t b?nh nhn nguy k?ch v? cc b?nh l m tang suy h?ng c?a ng??i b?nh do v?y tnh tr?ng ng??i b?nh khng cn l m?t c? th? kh?e m?nh hon ton, cc t?ng c quan h? h?u c? trong m?t c? th? th?ng nh?t .

 
Các bài viết khác...

gigigi

2013-09-12 191209