Bạn đang truy cập: Trang ch?

Cha?ng trai dn t?c Dao nguy ki?ch tr??c b?nh tim qui c

Email In PDF.

Cha?ng trai dn t?c Dao nguy ki?ch tr??c b?nh tim qui c

(Dn tr) - 25 tu?i, em ?ang la? tru? c?t trong gia ?i?nh v??i 1 ???a con be? nho? thi? c?n b?nh qua?i a?c ?p ??n. Ch??ng th? ln n??ng, ?i r??ng ki?m ca?i ?n nui v?? con, em n??m ?y trong c?n pho?ng da?nh cho b?nh nhn c?p c??u, c? g??ng th?? sau t?m m??t na? xi.

Em tn la? ???ng Kim Quy?, la? ng???i dn t?c Dao ta?i ba?n P???c, xa? Th? Bi?nh, huy?n Lm Bi?nh, ti?nh Tuyn Quang. Nh? bao trai tra?ng trong ba?n mi?nh, 19 tu?i em k?t hn v??i c s?n n?? cu?ng qu r?i sinh m?t be? trai kha?u khi?nh sau ?o?. Sinh ra trn mi?n qu nghe?o kho?, gia ?i?nh b? me? ??u thu?n nng va? ?ng con, nn ta?i sa?n l??n nh?t b? me? cho em ?? l?p nghi?p la? ca?i nha? ??t va? n??ng lu?a ?u? gieo 4kg tho?c gi?ng. V?? ch?ng em khai hoang thm ????c khoa?ng ??i gieo ????c 2kg ng gi?ng. Cu?c s?ng tuy co?n nhi?u thi?u th?n nh?ng co? s??c kho?e nn 2 v?? ch?ng v?n lo ?u? ????c ca?i ?n.
Cha?ng trai dn t?c Dao nguy ki?ch tr??c b?nh tim qui c
Sau 3 n?m ch?ng ch?i v?i b?nh tim ? nh, anh Qu gi? ph?i nh?p vi?n c?p c?u v di?n bi?n b?nh tim tr? n?ng
Tai ho?a ?p ??n va?o 3 n?m tr???c ?y, khi nh??ng c?n ?au t??c ng??c ke?o da?i khng ng??t, r?i kho? th?? ??n ti?m ta?i ca? ng???i, nh??ng t???ng do nh??ng nga?y qu?n qu?t trn n??ng la?m em bi? lao l?c. Nghi? ng?i ?? nha? ca? tha?ng ma? b?nh khng d??t, Quy? ?a?nh ba?n m?t n??a s? lu?a v??a thu hoa?ch ????c h?n 1 tri?u xu?ng b?nh vi?n huy?n kha?m. B?nh cu?a em n??ng nn ????c chuy?n xu?ng b?nh vi?n ti?nh ngay sau ?o?. Ta?i b?nh vi?n ti?nh Tuyn Quang ca?c ba?c si? ch?n ?oa?n Quy? bi? tra?n di?ch ?a ma?ng, che?n e?p tim c?p, da?y di?nh ma?ng ngoa?i tim. Quy? ????c chi? ?i?nh pha?i xu?ng b?nh vi?n ti?nh cho?c hu?t di?ch tha?ng 1 l?n.
Cha?ng trai dn t?c Dao nguy ki?ch tr??c b?nh tim qui c
S? s?ng c?a chng trai dn t?c Dao ?ang nguy k?ch v "khng xu dnh ti", trong khi ?? ph?u thu?t tim em c?n t nh?t 30 tri?u ??ng

Khi ????c ho?i v? v?? con ?? nha?, Quy? quay m??t va?o t???ng, cha?ng trai tre? c? gi?u ?i nh??ng gio?t n???c m??t ?ang ch??c tra?o ra. Thn em ?m ?au b?nh t?t, t?t ca? trong nha? ch??ng co?n gi? co? th? ba?n ????c n??a. V?? em su?t nga?y qu?n qu?t trn n??ng thay ch?ng lo ki?m ca?i ?n cho ca? nha? nh?ng v?n ?o?i. Bao l?n em ?i vi?n, s? ti?n vay n?? ?a? ch?t ??ng ln nhau ch??ng bi?t ??n bao gi?? m??i tra? n?i. Nh?ng co?n hy vo?ng la? ca? gia ?i?nh em v?n c? g??ng c??u l?y ti?nh ma?ng cho em, chi? mong em s??m la?nh b?nh v? v??i v?? con r?i la?m tra? n?? d?n.

3 n?m ?i?u tri? ta?i b?nh vi?n ti?nh du? ????c ca?c y ba?c si? ta?i ?y nhi?t ti?nh ch?m so?c va? giu?p ??? nh?ng s??c kho?e em v?n nga?y ca?ng y?u ?i do c?n b?nh di?n bi?n n??ng va? ph??c ta?p. Quy? ????c chuy?n xu?ng b?nh vi?n Vi?t ???c ?i?u tri? va? m? g?p. Sau khi th?m kha?m va? h?i ch?n Quy? ?a? ????c ln li?ch m?, nh?ng s??c kho?e cu?a em y?u qua? c?n pha?i ?i?u tri? phu?c h?i ti?ch c??c ?? ?a?m ba?o s??c kho?e cho ca m?. Lu?c chuy?n vi?n ln Ha? N?i, ca? gia ?i?nh em ?i vay m???n kh??p n?i ????c h?n 3 tri?u. Ti?n ?i la?i m?t m?y tr?m, ?o?ng ta?m vi?n phi? 2 tri?u r???i, s? ti?n co?n la?i trong tu?i ch?a ?u? ti?n xe 1 ng???i v? qu nn 2 anh em Quy? ch??ng da?m ?n u?ng gi? ngoa?i cha?o t?? thi?n ta?i b?nh vi?n. Nh??ng hm nh?? b??a khng co? cha?o thi? 2 anh em ?a?nh nhi?n ?o?i.
Cha?ng trai dn t?c Dao nguy ki?ch tr??c b?nh tim qui c
D cc y bc s? ? t?o ?i?u ki?n h?t s?c cho b?nh nhn ?i?u tr?, th?m ch ln c? l?ch m? tim nh?ng s?c kh?e hi?n t?i c?a b?nh nhn ch?a ?p ?ng

?a? co? gi?y ta?m thu thm 5 tri?u n??a ma? anh trai Quy? la? anh Thm c?? b?n th?n ch??ng bi?t ki?m ?u ra, co?n khoa?n ta?m ??ng ?? m? tim s??p t??i khoa?ng 30- 40 tri?u ch?a ti?nh chi phi? ?i?u tri? phu?c h?i sau m? anh Thm ca?ng khng da?m nghi? t??i. S? ti?n ?o? qua? l??n v??i ?a?i gia ?i?nh Quy?. M?y nga?y ?? vi?n ch??ng bi?t ti?nh sao, v?n ti?ng Kinh i?t o?i la?i bi? n??ng tai nn anh Thm ?a?nh du?ng s? ti?n cu?i cu?ng v? qu ti?m ca?ch xoay s?? pho? m??c em trai cho ca?c y ba?c si? ta?i vi?n.

Trao ??i v??i anh Nguy?n Xun Vinh, ?i?u d???ng tr???ng Khoa Tim ma?ch L?ng ng??c b?nh vi?n h??u nghi? Vi?t ???c cho bi?t: B?nh nhn Quy? bi? tra?n di?ch ?a ma?ng, che?n e?p tim c?p, da?y di?nh ma?ng ngoa?i tim. Vi? b?nh nhn qua? y?u nn ?ang ????c ?i?u tri? ti?ch c??c ?? ?a?m ba?o ?u? s??c kho?e cho ca ph?u thu?t m? tim s??p t??i. Nh?ng hoa?n ca?nh gia ?i?nh Quy? r?t kho? kh?n, m??c b?nh 3 n?m r?i la?i la? ng???i dn t?c thi?u s? ??n b??a ?n ha?ng nga?y cu?ng pha?i d??a va?o su?t cha?o t?? thi?n cu?a b?nh vi?n, nn ?? co? ti?n ?i?u tri? va? ph?u thu?t qua? th?t qua? s??c v??i gia ?i?nh. Hi?n ta?i ca?c y ba?c si? ta?i khoa ?a? ky? quy? l?y thu?c cho Quy? ?i?u tri? tr???c m??t va? ??ng vin gia ?i?nh c? g??ng c??u ch??a cho Quy?.
??c m? kh?e m?nh tr? l?i ?? v? nh v?i v? con c?a chng trai tr?
??c m? kh?e m?nh tr? l?i ?? v? nh v?i v? con c?a chng trai tr?
Quy? v?n ?ang pha?i th?? xi va? n??m ?i?u tri? ta?i pho?ng c?p c??u. C? ne?n nh??ng c?n ?au t??c ng??c ?ang la?m em nghe?n th??, v??i v?n ti?ng Kinh i?t o?i em th?u tha?o: Xin ca?c ba?c c??u cha?u v??i Cha?u mu?n s?ng Mu?n v? v??i v?? con l??m

M?i ?ng gp h?o tm xin g?i v?:

  1. M s? 1451: Anh ???ng V?n Thm (anh trai b?nh nhn ??ng V?n Qu), ? ba?n P???c, xa? Th? Bi?nh, huy?n Lm Bi?nh, ti?nh Tuyn Quang ho?c gip ?? tr?c ti?p t?i Khoa Tim m?ch L?ng ng?c B?nh vi?n h?u ngh? Vi?t ??c, H N?i.

?T: 01635.408.920

2. Qu? Nhn i - Bo Khuy?n h?c & Dn tr - Bo ?i?n t? Dn tr.

Ng 2 nh s? 48 Gi?ng V, ??ng ?a, H N?i (C?nh cy x?ng Kim M)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

B?n ??c ?ng h? qua cc ti kho?n sau:

* Ti kho?n VN? t?i VietComBank:
Tn TK:Bo Khuy?n h?c & Dn tr
S? TK: 045 100 194 4487
T?i: Ngn Hng TMCP Ngo?i th??ng Vi?t Nam - Chi nhnh Thnh Cng - H N?i.

* Ti kho?n USD t?i VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Ti kho?n VN? t?i VietinBank:
Tn TK:Bo Khuy?n h?c & Dn tr
S? TK: 10 201 0000 220 639
T?i: Ngn hng Th??ng m?i C? ph?n Cng Th??ng Vi?t Nam - Chi nhnh Hon Ki?m

* Ti kho?n VN? t?i Ngn hng Qun ??i (MB)

Tn TK:Bo Khuy?n h?c & Dn tr
S? TK: 0721100356359

T?i Ngn hng TMCP Qun ??i Chi nhnh Thi Th?nh - H N?i

* Ti kho?nUSD t?i Ngn hng Qun ??i (MB)

Tn TK:Bo Khuy?n h?c & Dn tr
S? TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. V?n phng ??i di?n c?a bo:

VP H T?nh: 46 Nguy?n Cng Tr?, Ph??ng Tn Giang, TP H T?nh. Tel: 039.3.857.122

VP ? N?ng: 25 Nguy?n Tri Ph??ng, Qu?n Thanh Kh, TP ? N?ng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: s? 39L ???ng 11 (Mi?u N?i), ph??ng 3, qu?n Bnh Th?nh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP C?n Th?: 53/13 L T? Tr?ng, Q Ninh Ki?u, TP C?n Th?. Tel: 0710.3.733.269

 

Khng c 50 tri?u m? tim, tnh m?ng b dn t?c Ty nguy nan

Email In PDF.

Dn tr)- ? c l?ch m? cho con nh?ng c?c ch?ng ? ch? ph?i l?n kh?t h?t l?n ny ??n l?n khc b?i khng th? xoay ?u ra s? ti?n 50 tri?u cho ca ph?u thu?t. Cng qu?n khng cn cch no khc, ch? ? ngh? ??n cch tr?n b?nh vi?n ??a con v? nh ch?u ch?t.

Hon c?nh ?ng th??ng ? l c?a b Nng Th? Di?u (13 tu?i, ng??i dn t?c Ty, xm Lung Ni?c, x ?m Th?y, huy?n Trng Khnh, t?nh Cao B?ng) hi?n ?ang ?i?u tr? t?i khoa Tim m?ch L?ng ng?c c?a B?nh vi?n h?u ngh? Vi?t ??c. nh m?t ??t nhm, gi?ng n?c ngh?n em khng ni nn l?i khi c ng??i l? h?i th?m, ch? ci m?t g?p m?y b? qu?n o c? theo l?i m? d?n. Ng?i k? bn, ch? Hong Th? Ton (m? b Di?u) c?ng n??c m?t ng?n di len ln nhn ra pha ngoi r?i gi?c con thao tc nhanh ?? ?i v?. Ch?c ch?c b Di?u l?i nu tay m? cu?ng qut: Hay l m? c? cho con ? l?i, bi?t ?u con s? ???c m?. Nh?ng ?p l?i l?i c?u xin ? c?a con l s? b?t l?c c?a ng??i m? ngho khi?n ch? Ton ch? bi?t n?c ngh?n nhn con khng ni nn l?i.

Khng c 50 tri?u m? tim, tnh m?ng b dn t?c Ty nguy nan
? t?ng m?t l?n ph?i ph?u thu?t, l?n ny b Di?u ti?p t?c ph?i m? ?? thay s?a van hai l m?i gi? ???c tnh m?ng.

Nh?p vi?n trong tnh tr?ng m?t, kh th?, vng da, vng m?t, b Di?u ???c ch?n ?on h? van hai l, t?ng p l?c ??ng m?ch ph?i v c ch? ??nh m? g?p. Tuy nhin tnh ??n th?i ?i?m hi?n t?i, gia ?nh m?i ch? xoay ???c 5 tri?u ??ng ?ng ti?n vi?n ph cho con. L ng??i dn t?c, ? vng su vng xa, quanh n?m v? ch?ng ch? Ton ch? bi?t bm l?y n??ng ng ?? lo b?a no, b?a ?i cho c? nh, s? ti?n 50 tri?u cho ca ph?u thu?t c?a con khi?n ch? nh? ch?t ??ng. S? ti?n 5 tri?u ??ng mang theo l c? gia ti bn con tru ? nh, cn l?i ch? khng th? vay ???c ai b?i c? b?n ai c?ng ngho nh? ch? m thi.

Khng c 50 tri?u m? tim, tnh m?ng b dn t?c Ty nguy nan
S? ti?n m?y ch?c tri?u n? l?n tr??c ch?a tr? ???c nn l?n ny d ? ph?i "mu?i m?t" ?i h?i vay, ch? Ton c?ng tr? v? tay tr?ng.

K? chuy?n v? tnh tr?ng b?nh c?a b Di?u, ?i?u d??ng tr??ng khoa Tim m?ch, l?ng ng?c B?nh vi?n h?u ngh? Vi?t ??c Nguy?n Xun Vinh cho hay: Hi?n t?i tnh tr?ng c?a b Di?u r?t nguy k?ch c?n ph?i ti?n hnh ph?u thu?t s?m. Tri tim c?a b Di?u b? suy r?t n?ng nn ph?i lin t?c s? d?ng thu?c tr? tim, tuy nhin th?i gian s? khng ???c di v quan tr?ng l ph?i s?a v thay van hai l th m?i ??m b?o ch?c n?ng c?a tim. V? pha b?nh vi?n c?ng s? h? tr? t?i ?a cho gia ?nh b Di?u, tuy nhin hon c?nh qu kh kh?n, ??n ci ?n c?ng ph?i lo ch?y v?y t?ng b?a th s? ti?n cho ca m? kh? n?ng khng th? lo ???c.

Khng mu?n ph?i ch?t nh?ng em hi?u h?n ai b? m? khng c ti?n cho ca m? c?a em.
Khng mu?n ph?i ch?t nh?ng em hi?u h?n ai b? m? khng c ti?n cho ca m? c?a em.

V? ch?ng ngho, ch? Ton hi?u ???c nh?ng m?i l?n nhn con ch? khng cam lng b?i: Con b cn ?ang ? tu?i ?i h?c, no n ? lao ??ng ?? ki?m ti?n ???c ?u, gi? l?i m?c b?nh c?n ph?i ph?u thu?t. V? ch?ng ti c t?i v?i con khi sinh n ra m khng th? lo ???c cho n. N?u con c m?nh h? g, v? ch?ng ti c?ng khng th? s?ng trn ci ??i ny ???c ch? Ton cho hay.

Khng cn cch no khc, cng ???ng ch? Ton bu?c ph?i tr?n b?nh vi?n ??a con v? nh ch?u ch?t.
Khng cn cch no khc, cng ???ng ch? Ton bu?c ph?i "tr?n" b?nh vi?n ??a con v? nh "ch?u ch?t".

C?ng ch?y v?y kh?p n?i ?? vay m??n ti?n nh?ng con ? m?t l?n lm ph?u thu?t khi?n anh ch? ki?t qu? m?i ???ng h?i vay. S? ti?n m?y ch?c tri?u cho ca m? l?n tr??c ch?a tr? ???c ??ng no nn d ? ph?i mu?i m?t ?i h?i nh?ng khng ai c cho m??n ti?p. Cng ???ng, tng qu?n, ch? gi?c con s?p x?p l?i m?y b? qu?n o ?i v? b?i : D c ph?i ch?t, m? con mnh c?ng s? ch?t ? nh ch? Ton g?t n??c m?t ni v?i b Di?u.

Hi?u ???c b? m? th??ng con h?n c? b?n thn mnh nh?ng cng ???ng m? m?i ph?i lm nh? th? nn Di?u khng ci n?a l?i ch? ng?m ngi lm theo. ?i bn tay y?u ?t, run run em kh? g?p mp chi?c o cho g?n gng nh?ng hai hng n??c m?t thi nhau ch?y di xu?ng khe mi?ng m?n cht. M?t c b xinh x?n, ?ng yu khng l? ph?i ??u hng s? ph?n ch? v thi?u 50 tri?u ??ng, th?t s? l ?i?u qu tru ng??i lc ny !...
 

C b L Th? Thanh ? ???c ph?u thu?t thnh cng

Email In PDF.

Dn tr)- Tin vui ??n v?i chng ti khi bi?t c b L Th? Thanh, nhn v?t trong bi vi?t: Thi?u 50 tri?u ??ng, c b m? ci ??ng tr??c nguy c? m?t m?ng ? ???c ph?u thu?t thnh cng chi?u ngy 7/5 t?i khoa Tim m?ch, l?ng ng?c c?a b?nh vi?n Vi?t ??c.

http://dantri.com.vn/hoan-canh/thieu-50-trieu-dong-co-be-mo-coi-dung-truoc-nguy-co-mat-mang-722932.htm

Nh?p vi?n trong tnh tr?ng suy ki?t n?ng n? khi?n ca m? c?a Thanh ph?i lui l?i v em khng ?? s?c kh?e. Thm vo ? l hon c?nh gia ?nh qu kh kh?n, b? m? chia tay nhau ???ng ai n?y ?i, b?n thn em ? v?i ng b n?i ? gi y?u nn khng ???c ch?m sc chu ?o. ???c chu?n ?on b? tim b?m sinh, tuy nhin 12 tu?i Thanh m?i ???c ??n b?nh vi?n ?i?u tr? nn tnh tr?ng h?t s?c nguy k?ch.

alt

Nh?ng ngy con ?i?u tr?, ch? c mnh b? c?a em l anh L Tr??ng Yn c m?t cn m? c?a em ch? g?i ?i?n ra th?m h?i ch? khng ra (m? c?a Thanh hi?n ?ang trong mi?n Nam v ? c gia ?nh ring, theo thng tin c?a anh Yn cung c?p). B?n thn anh Yn quanh n?m ch? bi?t ??n ru?ng ??ng v ph?i lo cho gia ?nh ring nn khng c g cho con gi. Nh?ng ngy ??u ??n vi?n, nghe s? ti?n m?y ch?c tri?u cho ca m? anh bng hong khng bi?t tnh ? ?u ra nn ? c ??nh xin cho b Thanh v? nh.

Sau khi ???c bo ?i?n t? Dn tr ??ng thng tin bi vi?t, ? c nhi?u t?m lng c?a b?n ??c g?i v?. Tnh ??n th?i ?i?m hi?n t?i gia ?nh ? nh?n ???c g?n 100 tri?u ??ng ?? ?? trang tr?i ca ph?u thu?t c?a Thanh. Chi?u 7/5 b Thanh ???c PGS.TS Nguy?n H?u ??c Tr??ng khoa Tim m?ch, l?ng ng?c c?a b?nh vi?n Vi?t ??c tr?c ti?p m?.
Trao ??i v?i PGS.TS Nguy?n H?u ??c ???c bi?t: Tr??c khi vo vi?n tri tim c?a b Thanh g?n nh? ch?t b?i khng th? t? co bp v ??m nhi?m ch?c n?ng c?a n. Tnh tr?ng c?a b?nh nhn lc ? l van tim b? h? h?t, th??ng t?n hai l do b?m sinh v vim nhi?m lu ngy khng ???c ?i?u tr?. Sau th?i gian ph?c h?i s?c kh?e b?ng thu?c, chng ti ? ti?n hnh lm ph?u thu?t cho em. Qu trnh m? cc bc s? ? ti?n hnh s?a van hai l r?t cng phu v ? t??ng ??i kn, cc thng s? ?o ??c sau m? t?t. D? ?on sau m?t th?i gian ng?n h?i s?c n?a l em c th? cai ???c my th?.
V? pha gia ?nh, anh L Tr??ng Yn v?n nh? ch?a tin vo ?i?u k di?u ? ??n v?i con gi mnh. Gi?ng run run xc ??ng anh tm s?: Ngy ??u ??n vi?n, ti khng c m?t ??ng ti?n no c?, cc bc s? trong khoa cn cho b? con ti 1 tri?u ?? lm xt nghi?m r?i sau ? ???c bo ?i?n t? Dn tr gip ??. ? c lc ti t??ng con gi mnh s? khng qua kh?i nh?ng hi?n t?i chu ? ???c m? r?i... Ti khng bi?t ni g c?, xin cm ?n t?t c? m?i ng??i !.
 

H?n 1.600 tr? em ngho ???c khm sng l?c b?nh tim mi?n ph

Email In PDF.
Tuyn Quang: H?n 1.600 tr? em ngho ???c khm sng l?c b?nh tim mi?n ph
Q?ND - Th? Hai, 04/03/2013, 17:19 (GMT+7)

Q?ND Online - T? ngy 2-3 ??n ngy 3-3, ch??ng trnh m? tim nhn ??o Tri tim cho em ? ti?n hnh khm sng l?c b?nh tim b?m sinh mi?n ph cho h?n 1.600 tr? em ngho t?i t?nh Tuyn Quang.

?y l l?n ??u tin t?nh Tuyn Quang c ?on bc s? chuyn khoa Trung ??ng v? khm b?nh v pht 100 ph?n thu?c mi?n ph cho tr? em ngho. ??t khm sng l?c l?n ny cc bc s? ? pht hi?n 72 tr??ng h?p m?c b?nh tim b?m sinh chi?m t? l? 4.5%. Trong s? cc ca pht hi?n tim b?m sinh c 55 tr??ng h?p ph?i ph?u thu?t v?i chi ph r?t l?n v khng th? chi tr? ??i v?i cc gia ?nh ngho ? vng cao, vng ??ng bo dn t?c thi?u s?.

alt

Ph Gio s? Nguy?n H?u ??c khm b?nh cho tr? em ngho t?i t?nh Tuyn Quang

Ph Gio s? Nguy?n H?u ??c, Tr??ng khoa Tim m?ch v L?ng ng?c B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t ??c chia s?: T? n?m 2011, chng ti ? ph?i h?p v?i ch??ng trnh Tri tim cho em t? ch?c nhi?u ??t khm sng l?c b?nh tim mi?n ph cho tr? em cc huy?n, x ngho vng su vng xa t?i cc t?nh. Vi?c khm ch?a v pht hi?n s?m ?? c ph??ng n ?i?u tr? k?p th?i b?nh tim b?m sinh r?t quan tr?ng, ??c bi?t v?i ng??i dn ? cc t?nh ngho c trnh ?? hi?u bi?t v? b?nh t?t cn r?t th?p nh? t?nh Tuyn Quang.Chng ti hy v?ng, thng qua cc ??t khm sng l?c, s? t ?i nh?ng em khng cn c? h?i ph?u thu?t v c nhi?u thm em nh? ???c h?i sinh n?u cc c nhn, ??n v?, t? ch?c cng tham gia ?ng gp vo Qu? T?m Lng Vi?t ?? h? tr? ph?u thu?t cho cc em.

Ch??ng trnh khm sng l?c b?nh tim mi?n ph cho tr? em ngho t?i cc ??a ph??ng ? tr? thnh ho?t ??ng th??ng xuyn c?a ch??ng trnh Tri tim cho em. T? n?m 2011 t?i nay ? c h?n g?n 9.000 tr? em t?i cc t?nh: Thanh Ha, H Giang, Gia Lai, ??ng Nai, Cao B?ng, B?c Giang, Qu?ng Ninh, Lo Cai, S?n La ???c khm sng l?c, pht hi?n h?n h?n 300 tr??ng h?p b? tim b?m sinh.

Ch??ng trnh do T?p ?on Vi?n thng Qun ??i (Viettel) ph?i h?p v?i B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t ??c, B?nh vi?n ?a khoa t?nh Tuyn Quang v ?i Truy?n hnh Vi?t Nam th?c hi?n.

?? b?o ??m t?t c? tr? em b? nghi m?c tim b?m sinh ??u ???c khm sng l?c b?i cc bc s?, chuyn gia trong l?nh v?c tim m?ch, t?i cc ??a ph??ng tri?n khai ch??ng trnh, cn b?, cng nhn vin T?p ?on Viettel ? tr?c ti?p xu?ng cc thn, b?n ?? thng bo cho cc gia ?nh b?ng cch pht t? r?i, thng bo qua h? th?ng loa pht thanh lng x, thng bo qua cc tr??ng h?c...

Tin, ?nh: QU?NH H??NG

 
Trang 1 trong tổng số 2

gigigi

2013-09-12 191209