Bạn đang truy cập: Trang ch?
'Bng h?ng' n?i s? s?ng ci ch?t ch? trong gang t?c

?i?u d??ng B?o Ng?c xinh ??p t?ng xt xa ch?ng ki?n b?nh nhi th?p t? nh?t sinh, ch? c khi v?a lau thi th? chu b v?a khc.

Ngh? ?ng qu

??n khoa Ph?u thu?t Tim m?ch - L?ng ng?c, b?nh vi?n Vi?t ??c, n? ?i?u d??ng trong khoa chi?m t? l? kh cao kho?ng 70%. Cng vi?c ?i?u d??ng ? ?y l ch?m sc b?nh nhn n?m trong khoa, b?nh nhn n?ng ? phng h?i s?c c?p c?u sau ph?u thu?t, s?p x?p l?ch khm, ??a ?n b?nh nhn. Th?m ch, h? cn c nh?ng nhi?m v? khng tn v ??y cao c? l ti?n b?nh nhn qu n?ng, tin l??ng khng qua kh?i v? v?i gia ?nh.

G?p ?i?u d??ng Nguy?n B?o Ng?c, ng??i b?nh s? c?m th?y ?? ?au ??n h?n. Ng?c hay c??i v kh xinh ??p. Ng?c cn qu tr?, em sinh n?m 1990. Sau khi h?c xong trung c?p Y, em vo ?y lm vi?c.

Ng?c t?ng tham gia thi tuy?n vo ngnh ti?p vin hng khng, nh?ng v ngh? ? ph?i ?i nhi?u, nh l?i neo ng??i nn Ng?c ? ch?n ngh? ?i?u d??ng ?? theo ?u?i. Em b?o r?ng, ?y l m?t ngh? ?ng qu, ch?m sc ???c cho ng??i b?nh r?i ng??i nh c?a mnh.

?i?u d??ng l cng vi?c v?t v?, ph?i tr?c ?m nh?ng Ng?c v?n vui v?. ? ngoi vi?n, d c vi?c g bu?n ??n m?y, khi ??n vi?n, b?n v?i b?nh nhn, g?p g? b?nh nhn khi?n em th?y vui th?y cu?c s?ng c ngh?a h?n.

Nh?ng ngh? ny c?ng khi?n em tr?n tr? nhi?u. M?t l?n, trong m?t kp tr?c, sau khi bc s? gi?i thch kh? n?ng c?u s?ng b?nh nhi khng cao. B? em b nghe th?y v?y, li?n qu? xu?ng van xin bc s? c?u. Em ch?ng bi?t lm g h?n ngoi an ?i ng??i nh b?nh nhi ch? vi thng tu?i ? d mnh c?ng th?y xt xa l?m, Ng?c k?.

V Ng?c m?i vo ngh? nn n?i v?t v? c?a ngh? ?i?u d??ng em v?n ch?a tr?i qua h?t. Em cn m? m?ng l?m. C?ng ph?i thi, Ng?c cn tr? qu.

Ngh? ?i?u d??ng v?i n? gi?i cng v?t v? h?n. Chuy?n ?? ch?ng con ? nh ?? ?i tr?c ?m l chuy?n nh?, th?m ch ngy T?t, v?n ph?i b? gia ?nh ?? ??n vi?n. C em, v?a c??i ch?ng, tu?n tr?ng m?t ch?a h??ng h?t ? ph?i ?i tr?c ?m, ?? ch?ng m?i c??i ? nh m?t mnh.


T?i khu h?i s?c c?p c?u, khoa Ph?u thu?t Tim m?ch L?ng ng?c, cc n? ?i?u d??ng ? ?y kh b?n r?n v?i nh?ng b?nh nhn n?ng sau ph?u thu?t.

Ch? Nguy?n Th? Thu H, ph? trch ?i?u d??ng t?i ?y chia s?: Ti g?n b v?i ngh? ny ? 15 n?m nay. Tr??c, c? 5 ngy th tr?c ?m 1 ngy. Ch?ng ti v?n l b? ??i, c?ng c lc c? ch?ng v v? ph?i cng tr?c ?m. May m?n cho ti c b d ? cng nn trng nom ??.

C nh?ng lc, con ?m, s?t cao, tiu ch?y m v?n ph?i ??n vi?n tr?c, trong tr??ng h?p v?y, tr??c khi ?i lm, ti ph?i chu?n b? thu?c s?n sng, khi no r?i th g?i ?i?n v? h?i th?m con ?? v?a ??m b?o cng vi?c v?a ??m b?o cho con.

Gi?ng ch? H trng xu?ng: Ch?ng con bao gi? c?ng thch m? ? nh nh?ng v cng vi?c, c nh?ng hm sinh nh?t con hay g?p g? anh em trong gia ?nh l?i khng c m?t mnh. May m?n, ch?ng ch? c?ng thng c?m. Nh?ng c?ng c ng??i khng ???c theo ngh? nh? ch?. C n? ?i?u d??ng ? ph?i ch?n l?a gi?a gia ?nh v cng vi?c. Ng??i ? ph?i t? b? ngh? c?a mnh ?? t?p trung lo cho gia ?nh.

B?nh nhi m?t: V?a lau ng??i chu, v?a khc

Tr??ng ?i?u d??ng Nguy?n Th? Thu H b?o: Ch? c tnh yu v?i ngh? m?i gi? ch? lm ngh? ny lu ??n v?y. M? ch? c?ng cng tc trong ngnh y, b ni v?i ch? r?ng: Khi m? vo TPHCM, m? b? ?m, ?i?u d??ng trong ? r?t nh? nhng v?i b?nh nhn.

Con lm ngh? c?u ng??i c?n c t?m lng, hy xem gip ???c b?nh nhn l vui. Con ??ng ngh? mnh ch?m sc h? l ban ?n cho h?. Con ph?i gi? tnh c?m con ng??i v?i con ng??i trong cch c? x? v?i b?nh nhn.

Nh?ng l?i m? d?y, ch? H lun tm ni?m.

Ch? ch?m sc b?nh nhn v?i t?m chn tnh v r?i ch? c?ng nh?n ???c s? ?p tr? cho t?m chn tnh ?. T?ng bt ch cc ch? n?u ?n thm m?i khi ca tr?c mu?n, ch? mc cho b?nh nhi ngho. Khng ch? c ch?, m nh?ng n? ?i?u d??ng ? ?y cn chia s? su?t c?m, n??c u?ng cho b?nh nhn.

Trong k ?c c?a ch? H, ni?m vui th nhi?u m n?i ni?m c?ng l?m. M?i khi b?nh nhn ???c cc nh h?o tm ?ng h? ch? r?t vui nh?ng ch? c?ng bu?n khi c chu ra ?i trong hon c?nh b? m? qu ngho.

M?t b?nh nhn ch? vi thng tu?i m?c b?nh tim, nh ? t?n Cao B?ng ???c ph?u thu?t, nh?ng chu ? khng qua kh?i. Kh? thn th?ng cu, trng m?m m?m xinh x?n l?m.

Khi chu ? ra ?i, ch? v?a lau ng??i cho chu, v?a ngh?n ngo tun l? v xt xa. Chu m?t ?i, nh?ng b? m? khng c ti?n ?? ??a chu v? Cao B?ng.

Gia ?nh ??nh cho chu vo ti du l?ch r?i ?i v? b?ng xe khch. Cc bc s?, ?i?u d??ng ? ?y th?y v?y ??nh ?ng h? ti?n ??a chu v?. M?i ng??i m?t t. Nh?ng sau ?, cha m? chu quy?t ??nh ?? chu l?i b?nh vi?n nh? gip ??.

Nhi?u cu chuy?n c?m ??ng hng ngy v?n ti?p di?n ? vi?n, n?i s? s?ng ci ch?t ch? trong gang t?c. ? ?y, tnh c?m lun trn ??y.

  1. Nguy?n Tm

VTCnews

   

Cu?c ??u tr nh?ng 'bn tay vng' trn bn m?

10.10.2012 09:19

B?t ??u t? nh?ng cu?c h?i ch?n tr??c hng tr?m ca m? tim v?i nguy c? r?i do cao, m?c tiu duy nh?t m cc bc s? khoa ph?u thu?t Tim m?ch BV Vi?t ??c h??ng t?i l lm th? no ?? nh?ng tri tim khng l?i nh?p. ??i m?t gi?a s? s?ng v ci ch?t, ng??i th?y thu?c quy?t tm lm t?t c? ?? c?u s?ng con tim.

S?c m?nh c?a ni?m tin
Hai n?m tr??c, m?t b gi ?? h?n b? m? ?? b? l?i cho s? th?y ? cha Trng Quang, huy?n M? Ho, H?ng Yn khi m?i ???c vi tu?n tu?i. S? th?y Thch T?nh Hi?u ? ??t cho b ci tn Minh Tu? v?i ni?m hy v?ng nh sng tr tu? s? soi ???ng cho b ??n v?i t??ng lai t?t ??p. Nh?ng n?i lo c? l?n d?n khi Minh Tu? lun ?m y?u v?i nh?ng c?n ho ko di v s? th?y th??ng xuyn ph?i b? b ?i b?nh vi?n.
S? th?y Thch T?nh Hi?u ??a b Minh Tu? tr? l?i vi?n khm sau m?
B?n thn nh s? c?ng khng hi?u b m?c b?nh g, t?i sao nhi?u s? s? y t? t? ch?i khng ch?a tr?? Sau ?, cc bc s? c?ng thng bo cho s? th?y bi?t b Tu? b? b?nh tim b?m sinh v ?? ti?n hnh ph?u thu?t s? t?n r?t nhi?u ti?n. S? th?y T?nh Hi?u chong vng, v nh cha khng th? c s? ti?n 50 tri?u ?? c?u chu b. ?ang trong c?nh ti?n thoi l??ng nan, c ng??i mch th?y mang Minh Tu? ??n BV Vi?t ??c v?i hy v?ng cc bc s? ? ?y s? ku g?i kinh ph ?? ph?u thu?t cho b.
PGS TS Nguy?n H?u ??c, Tr??ng khoa ph?u thu?t Tim m?ch, BV Vi?t ??c v?n khng qun hnh ?nh m?t ph? n? m?c ?? nu sng b? trn tay ??a tr? m?t m?i tm ti, nhn ng nh? c?u c?u. Ngay t? nh?ng xt nghi?m ??u tin ? xc ??nh Minh Tu? b? d? t?t b?m sinh Fallot 4 ? th? n?ng. Khng kh trong phng h?i ch?n chng xu?ng, m?i ng??i ??u tin l??ng t? l? thnh cng c?a ca ph?u thu?t ny r?t t.

N?u ca m? th?t b?i, ton b? chi ph ph?u thu?t s? khng ???c nh ti tr? tri tim cho em thanh ton v trong tnh hu?ng ?, cc bc s? s? ph?i b? ti?n ti ra ?? b tr?. Nghim tr?ng nh?t khi tnh m?ng c?a b Minh Tu? m?t ?i, c?ng ??ng ngh?a v?i vi?c uy tn, lng t? tin c?a ton b? khoa Tim m?ch b? t?n th?t B?t ch?p m?i r?i ro, cc bc s? quy?t tm m? cho chu b.
Ca ph?u thu?t tim ??y cn no.
?ch thn bc s? ??c tr?c ti?p c?m dao m?. Ca m? ko di 5 ti?ng ??ng h? m t??ng nh? 5 ngy tr?i, v?i s? ??u tr, cn no ph?i c?u s?ng b Tu? b?ng m?i gi. Khi b Tu? ???c ??a vo phng m?, th?y Thch T?nh Hi?u ??ng d??i g?c cy ngoi sn b?nh vi?n b?t ??u t?ng kinh v?i ni?m tin ??c Ph?t s? ch?ng cho t?m lng c?a cc bc s? v gia h? cho Minh Tu?, ?? sinh linh b b?ng ??y b?t h?nh v??t qua c?n b?o b?nh.
??u tr trn bn m?
H?t ca m? ny ??n ca m? khc, kho?ng cch mong manh gi?a s? s?ng v ci ch?t lun l n?i tr?n tr? ??i v?i ng??i bc s?. Bc s? ??c chia s?: Tm l c?a ng??i bc s? tr??c ca m? r?t c?ng th?ng v?i r?t nhi?u cu h?i. Lm th? no ?y ?? r?i do th?p nh?t v t? l? thnh cng cao nh?t? Ch?n l?a gi?i php s?a ch?a, thay th?, trang thi?t b? lo?i no ?? ti?t ki?m chi ph ph?u thu?t ? m?c t?i ?a cho ng??i b?nh
Khng ai c th? t??ng t??ng ???c tr?ng thi tm l c?a ng??i bc s? khi h? b?t ??u ???ng m? ??u tin trn c? th? ng??i b?nh, ??i di?n v?i tri tim ?ang ?a mu trong t?ng nh?p rung y?u ?t. 5 ti?ng ??ng h? c?ng m?t di theo hng tr?m m?ch mu, x? l t?ng th??ng t?n c?a con tim ch? c?n m?t giy ch?m tr?, m?t nt th?t m? sai, v? tr van tim b? l?ch, b?nh nhn s? ph?i tr? gi b?ng tnh m?ng.
Th?c t?, nh?ng tr??ng h?p b?nh cng n?ng, r?i do cng cao v m? kh v ph?c t?p, c s?ng t? l? thnh cng c?ng khng l?n, chi ph ph?u thu?t l?i r?t cao. Tr??c tnh th? ?, d ch? cn 1% hi v?ng s?ng cc gia ?nh v?n s?n sng k gi?y m? cho con em mnh. Ch? k ? ??ng ngh?a v?i vi?c h? ??t t?t c? ni?m tin vo ??i ng? th?y thu?c v?i hy v?ng duy nh?t con mnh ???c c?u s?ng. Trong hon c?nh ?, cc bc s? hi?u r?ng, b?n thn h? ?ang gnh trn vai gnh n?ng c?a ??c tin v? s? s?ng.
Cu?c chi?n sau ph?u thu?t
Ca m? thnh cng nh?ng chuy?n sang phng h?u ph?u r?i, qu? tim b nh? ?y c ??p l?i n?a hay khng? Cu h?i ny th?t kh ??i v?i cc bc s?, y t, ?i?u d??ng, nh?ng ng??i tr?c ti?p ? bnh c?nh b?nh nhn m?i ngy trong phng ch?m sc ??c bi?t, khi ph?i ??i m?t v?i nhi?u tnh hu?ng c?ng th?ng, ??ng th?i c?ng l cu?c chi?n sau ph?u thu?t c?a chnh nh?ng b?nh nhn.
Sau ca m?, b Mai ? H N?i ? tr?i qua g?n 4 tu?n n?m trong phng h?u ph?u. Tnh tr?ng r?t nguy k?ch, l?ng t? gin h?t, Mai hn m hon ton, cc bc s? xc ??nh b s? ch?t. Bn ngoi hnh lang phng h?u ph?u, cch ? ch? vi b??c chn, b? m? b Mai khng h? bi?t ??n c?n nguy k?ch c?a con v trong lng h? khng h? ngh? ??n vi?c con mnh s? ch?t.
V? ch?ng h? m?i c??i nhau, Mai l ??a con ??u lng, l th? ti s?n qu gi nh?t ??i v?i h? v khi ??a con vo phng m?, d bi?t l ngn trng nguy hi?m, nh?ng h? v?n c ni?m tin s? l?i nhn th?y n? c??i c?a b... D trong v v?ng, khng ai ngh? ??n vi?c b s? "ra ?i. Ngay trn ??u gi??ng b Mai treo nh?ng qu? bng v?i dng ch? Mai ?i c? ln!.

V nh? c php l?, m?t ngy tri tim b b?ng c?a Mai rung ln nh?ng nh?p ??p y?u ?t, b Mai m? m?t nhn xung quanh C b tr? v? trong vng tay yu th??ng c?a b? m? cng nh?ng gi?t n??c m?t vui m?ng c?a t?t c? y bc s?
B Tu?n ngy ln khm l?i
B Tu?n ? H?i Phng vo vi?n khi m?i 3 thng tu?i. M? tim xong, nh?ng ph?i qu y?u nn b khng th? th? v tim c?ng khng ??p l?i ???c, bc s? ph?i dng my mc h? tr? cho b. N?m hng thng tr?i trong phng ch?m sc ??c bi?t, s?c kh?e c?a Tu?n ngy cng tn l?i v b?nh tim n?ng ko theo nhi?u bi?n ch?ng. Ch? c?n tho my mc ra l Tu?n s? ra ?i v?nh vi?n. Hng ngy nhn Tu?n v nh?ng ??a tr? b b?ng n?m trn gi??ng b?nh, trong tm nh?ng y bc s? lun c?u nguy?n cc b ??ng r?i xa tr?n gian.
?i?u d??ng Nguy?n Xun Vinh vi?t trong nh?t k c?a mnh: Ph?i c? ln con ? T? ngy con sinh ra ??n gi? ch? bi?t ??n m?t mu tr?ng, mu tr?ng c?a o blouse, mu tr?ng c?a ga gi??ng b?nh, t? sng ??n t?i ch? bi?t ??n thu?c v nh?ng m?i tim Ngoi kia c m?t tr?i, hoa c? d?i v c c? nh?ng mu s?c khc ??p h?n mu tr?ng m con ? bi?t. Bi?t l kh, nh?ng hy v??t ln s? nghi?t ng c?a s? ph?n, con s? tm ???c s? bnh yn.
B? m? b Tu?n tr?i qua 3 thng tr?i ch? ??i tin con v?i nhi?u ?m th?c tr?ng, m thng tin v? con v?n m? m?t. Nhi?u ?m, h? g?i ?i?n tho?i cho ?i?u d??ng Vinh lc 1-2h sng ch? ?? h?i: Anh ?i, con em sao r?i?. Lm sao c th? tr? l?i cho h? r?ng 'b Tu?n ?ang r?t nguy k?ch', lm sao c th? lm tan ?i ni?m hi v?ng nh? nhoi ?ang chy ln trong lng ?i v? ch?ng tr? ?y", ?i?u d??ng Vinh ngh?n ngo ni.

B Tu?n v?n n?m bn gin my mc, trang thi?t b? hi?n ??i v ngy thng v?n tri qua cho ??n ngy ti?ng khc vang ln trong phng h?u ph?u. Cc y bc s? m?ng r?i n??c m?t v bi?t ch?c r?ng Tu?n ? ???c h?i sinh t? ci ch?t.

H??ng Tr?n (Xzone/TTT?)

   
llinh

Ging sinh n?m nay tr? nn ?m p h?n v?i cc chu b m?c tim b?m sinh ?ang n?m ?i?u tr? t?i khoa ph?u thu?t tim m?ch v l?ng ng?c b?nh vi?n Vi?t ??c t? nh?ng mn qu t? qu? tm hi?u v? tri tim k?t h?p cng ty Mercedes- Benz ??i di?n c hoa h?u thn thi?n D??ng Thy Linh v cc Ngh? s? , ??t bi?t qu? ? h? tr? cho kinh ph cho m?t tr??ng h?p chu b tim b?m sinh c hon c?nh gia ?nh kh kh?n ???c ph?u thu?t.

Hi?n t?i cn r?t nhi?u chu b tim b?m sinh c?n ???c gip ?? v h? tr?, cc doanh nghi?p c t?m lng mong mu?n ti tr? tr?c ti?p cho cc chu xin vui lng lin l?c t?i khoa tim m?ch v l?ng ng?c b?nh vi?n Vi?t ??c qua s? ?i?n tho?i 0942449990

   

(Dn tr) - Cc bc s? ? gi?i thot ch?ng ti kh?i c?a t?, ?? gia ?nh ti ???c sum h?p. ?i?u m tr??c ?, chng ti khng dm m? t?i" l chia s? c?a v? ng Nguy?n V?n Gic, b?nh nhn suy tim giai ?o?n cu?i ???c h?i sinh sau ca ghp tim.
Chi?u 23/11, khi phng vin Dn tr g?i ?i?n xu?ng H?i Phng xin g?p bc Nguy?n V?n Gic, b?nh nhn ???c ghp tim t? ng??i cho ch?t no t?i b?nh vi?n Vi?t ??c, th bc ? ?i lm s?m.


V? ch?ng bc Gic trong l?n ti khm hm 1/11 t?i b?nh vi?n Vi?t ??c

   

?? m?t tri tim khng l? nh?p

ANT? - Lc s? th?y Thch T?nh Hi?u b? ??a tr? m?i h?n 1 tu?i ?m s?p ch?t ?i g c?a m?y b?nh vi?n trn H N?i, khng t ng??i dn d??i qu ? i ng?i cho b: ?ng l lm phc ph?i t?i, ai ??i ??n ng?n ny tu?i l?i ph?i ?i nui con m?n. ??a nh? b?nh t?t hi?m ngho th? kia, th?y l?y ?u ra ti?n m ch?y ch?a cho n. Th? nh?ng th?y v?n ?i, tay b?ng con, mi?ng ni?m Ph?t, cu?i cng b?ng ni?m tin v t?m lng c?a th?y, ci sinh linh ?y c?ng thot kh?i tay th?n ch?t.


S? th?y Thch T?nh Hi?u v b Minh Tu?
   
hg1_640x480

   
12

   

gigigi

2013-09-12 191209